Whitepaper ‘Digitale transformatie in het publieke domein’

Waar de overheid in het algemeen en gemeenten in het bijzonder al geruime tijd het vizier hebben gericht op digitale dienstverlening, lijkt er sinds enige tijd toch sprake van een ommekeer. De nadruk ligt niet langer op digitale dienstverlening, maar op digitale transformatie. Maar wat bedoelen ze daar dan precies mee? En hoe kan de publieke sector zich daar op voorbereiden? Digitale transformatie is de weg die een organisatie aflegt om door middel van digitale technologie nieuwe, verbeterde klantervaringen te bieden en nieuwe organisatiemodellen te creëren. Voor de overheid is digitale transformatie daarmee een continu proces van op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op technologisch gebied en deze ontwikkelingen door te vertalen naar manieren om de burger beter te betrekken bij de overheid, de klantervaring met de overheid te verbeteren en efficiënter te werken.

In onze whitepaper ‘Digitale transformatie in het publieke domein’ geven wij onze visie weer over dit actuele thema, waarbij we een antwoord geven op de volgende 5 vragen:

  • Hoe ziet het digitaal stelsel 2024 er uit en welke ontwikkelingen zijn relevant?
  • Waar ligt het grootste potentieel kwaliteitsverbetering dienstverlening door digitalisering, automatisering en informatisering?
  • Welke rol heeft Business Intelligence (BI), Zaakgericht werken, Archivering en Informatiebeveiliging bij de digitale transformatie?
  • Digitale transformatie: opnieuw uitvinden van uw in- en externe dienstverlening bij o.a. Sociaal Domein en Omgevingswet.
  • Digitale transformatie: de meerwaarde van JS Consultancy.

Download gratis onze whitepaper ‘Digitale transformatie in het publieke domein’ >>