Banken zien reputatieschade als risicofactor; hoe is dat bij uw gemeente?

‘Banken zien reputatieschade voor het eerst als risicofactor.’ Op zich opmerkelijk nieuws van een sector die zich over haar reputatie toch al sinds de val van Lehman zorgen zou moeten maken. Maar maken gemeenten, hoewel het fenomeen bekend is, zich ook wel ‘genoeg’ zorgen over hun reputatie? En wat betekent dat dan weer voor het werk van de controller of voor de governance binnen de gemeente?

De kop van het Financieel Dagblad op 16 december 2015 verbaasde mij inderdaad hogelijk en niet in de laatste plaats omdat het nieuws leek te zijn. Het lijstje werd verder aangevoerd met lastig te beïnvloeden risico’s zoals macro-economische trends, regulering en politieke bemoeienis. De bescheiden achtste plaats voor reputatie zorgde voor mijn tweede verbazing.

Plek blijven innemen

Laten we doorgaan op die reputatieschade. In de risicoanalyse die gemeenten bij de planning & control-producten alle uitvoeren en die sommige zelfs gewoon als hun dagelijkse kost zien, staat deze er ook bij; naast de financiële en technische kant van een risico. Reputatieschade moet in deze context overigens niet worden verward met de politiek-bestuurlijke risico’s, al sluiten deze reputatieschade niet uit. Nee, het gaat erom of je als gemeente, of bank, je plek in de maatschappij met enig gezag kan blijven innemen.

Waardering van steeds groter belang

Daarbij speelt waardering een belangrijke rol. Er is een enorme dynamiek gaande in zowel de wereld van banken, die van de overheid als die van zorgorganisaties. In die dynamische omgeving neemt waardering van de klant, de zorgverzekeraar, verwijzer of gemeente een steeds belangrijkere rol in. Het niet tegemoet kunnen komen of waar kunnen maken van de verwachting kan leiden tot reputatieschade. Banken en gemeenten constateren dan ook dat ze de essentie uit het oog zijn verloren (de klant/inwoner). Men doet wat men verwacht vanuit het protocol, niet langer wat men denkt wat juist is of wat wordt verwacht.

Het is tijd voor kritische reflectie – in beweging komen – in verbinding komen

Beleidsrealisatie is voor gemeenten steeds meer afhankelijk van het vermogen om productieve verbindingen te maken met andere partijen. Daarin gaat het minder om het strak managen van beleidsvorming en uitvoering en juist meer om het managen van interacties tussen partijen, hoe zij elkaar zien en wat ze van elkaar verwachten. Hoe worden zij als opdrachtgever en dienstverlener ‘gewaardeerd’? Het in beeld krijgen van deze reputatie en het proactief werken aan externe profilering draagt bij aan een gemeentelijke organisatie die beter aansluit op de verwachtingen van zowel burgers als ketenpartners.

Monitort u de legitimiteit van uw rol als gemeente?

Reputatieschade is dus meer dan een klein onderdeel van de risicoanalyse, het raakt het bestaansrecht dat je als gemeente hebt. Het nieuwe speelveld met een netwerk van partijen dat in de keten de maatschappelijke doelen realiseert, onder regie van de gemeente, vraagt daarom om een sterke focus op de reputatie van al die partijen in het belang van de inwoner en ondernemer. En het is de vraag of de controller en de raad als toezichthoudend instituut zich daar wel voldoende van bewust zijn.

Benieuwd hoe wij kijken naar public business control en de rol van soft controls daarin? Bel of mail met onze directeur Bedrijfsvoering Herrie Geuzendam, 06 – 20 21 82 27, herriegeuzendam@jsconsultancy.nl