Big data in het sociaal domein

Laatst las ik twee artikelen over hetzelfde onderwerp, de beschikbaarheid van informatie, maar ze bleken diametraal tegenover elkaar te staan. In het NRC stond op 19 augustus een interview met Dirk Helbing, hoogleraar computationele sociologie aan de Technische Universiteit Delft en ETH Zürich. Hij ziet de wijze waarop wij nu met big data werken als een grote bedreiging voor de maatschappij, onder meer omdat wij als overheid de verantwoordelijkheid niet aankunnen. Aan de andere kant van het spectrum een artikel in het Financieel Dagblad over wat allemaal mogelijk is met big data, onder meer in de gezondheidszorg.

De realiteit is dat we soms nog niet klaar zijn voor de volgende stap

Mooie artikelen van een wereld waarin informatie rijkelijk beschikbaar is en wordt gebruikt of misschien wel misbruikt. En toen gingen we met een paar gemeenten aan tafel zitten om te praten over informatievoorziening (IV) rondom de sociale wijkteams en de gemeenten. En daar kwam in dit geval een ontluisterend beeld naar voren. Positief verwoord hadden we nog wat uitdagingen en hordes te nemen. Negatief verwoord hadden we als gemeente geen benul wat er gebeurde. Kortom, hoezo denken over ‘big data’? Kom eerst maar eens met gewone productiecijfers.

En daar zit dan natuurlijk de kneep. In de transitiefase is een aantal keuzes gemaakt die nu niet meer zo eenvoudig zijn terug te draaien. Hoe ‘zelfstandig’ zijn bijvoorbeeld de sociale wijkteams? Is er samen nagedacht over de informatievoorziening over en weer of is dat vanuit een ivoren toren gebeurd? Er zijn ook gemeenten waar al wel diverse gegevensbronnen worden gecombineerd tot nuttige stuurinformatie, voor alle partijen. De pilot met de Straatkubus in Almere en Dordrecht laat zien wat je met informatie kunt doen, zeker als je het verrijkt met informatie van de ogen en oren in de wijk.

Belangrijk is de vraag of we er samen uit willen komen?

Belangrijke slotvraag is in welke mate de wil er is om samen hieraan verder te bouwen. Want of het nu goed gaat of niet, uiteindelijk moeten we samen – de gemeente en haar partners – zorgen voor de transformatie in het sociaal domein. En die kans moeten we grijpen.

Heeft u interesse in een (interim-) professionals voor uw team die de drive, kennis en ervaring heeft om deze kans te grijpen?! Neem dan vrijblijvend contact op met Herrie Geuzendam, onze directeur Bedrijfsvoering. Bel 06 – 20 21 82 27 of mail herriegeuzendam@jsconsultancy.nl