Congres rond overheid in verbinding: een thema dat lééft

Het congres Overheid in Verbinding op 26 november gaat de boeken in als een inspirerend, laagdrempelig én inhoudelijk congres met verbinden als centraal thema. Zo’n 400 professionals uit diverse bestuurslagen kwamen samen.

JS Consultancy vierde haar 20-jarig jubileum op bijzondere wijze: met kennis vóór de overheid tijdens een congres voor overheidsprofessionals. Hoe komen overheden nu werkelijk in contact met inwoners en met elkaar?

De dag begon plenair met een bevlogen toespraak van algemeen directeur Wim Lochtenberg.

“Verbinden doe je vooral door elkaar persoonlijk te ontmoeten”

414jsDagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen interviewde vervolgens Annemarie Jorritsma, de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de VVD en Kwartiermaker voor  Topvrouwen.nl. Met haar jarenlange ervaring kon zij putten uit talrijke voorbeelden rond verbinden. Ook aanwezigen in de zaal hadden vele voorbeelden van verbinden met inwoners.

“Verbinden geeft houvast; wie wil er niet in verbinding zijn?”

Interactie was er ook volop tijdens het debat met gemeentesecretaris van Vlaardingen Anneke Knol en Jan de Vries, directeur van Stichting MEE, en Maarten van der Molen, trainee organisatieverandering bij gemeente Haarlem.

420js

Daarna ging de groep uiteen voor twee workshoprondes. Een snelle inventarisatie op Twitter (#overheidinverbinding) leert dat ook in deze workshops de inhoud van het programma zeer gewaardeerd werd.

De dag werd afgesloten met vrolijk en prikkelend cabaret van het duo Urgert en Van Deudekom. Hoe word je succesvoller dan je collega? De lach als ultieme verbinder.

479js