Een controlteam met sociologen, sterrenkundigen en bedrijfseconomen

Binnen vele vakgebieden wordt soms nog aarzelend, maar met groot succes, de input van andere vakdisciplines toegelaten. Hoe zit dat met de controlfunctie in uw gemeente? Zitten daar alleen de bedrijfseconomen die met hun modellen de wereld beschouwen? Of heeft u ook een (organisatie)psycholoog in het team, die meekijkt naar de gevolgen van individuele drijfveren op de resultaten van het team of de organisatie?

Multidisciplinair werken is in

Het belang en voordeel van multidisciplinair werken wordt de laatste tijd steeds meer belicht. Kijk bijvoorbeeld naar de aflevering van Tegenlicht op 28 februari  over de ‘Nieuwe universiteit’ en een essay in het Financieel Dagblad op 27 februari van de rector van UCLA, over het belang van geesteswetenschappen bij onderzoek van ‘harde’ wetenschap. Deze twee items in de media staan niet op zichzelf. De afgelopen tijd zien wij regelmatig het belang van het samenbrengen van kennis van verschillende vakgebieden bij het oplossen van een vraagstuk dat traditioneel behoort bij een ander vakgebied. Zo schuift de biologie aan bij de medische wetenschap, pakken psychologen samen met economen de homo economicus aan, en ga zo maar door.

Effectievere control

Ook het kijken naar sturingsmechanismen vanuit de controlfunctie is gebaat bij een multidisciplinaire blik. Waarom niet vanuit een ethisch perspectief naar beheersing kijken? Of met een psychologische bril? En dat samenvoegen met de principes van Starreveld of de controletechnische functiescheiding, wie kent die nog? Hoewel mensen met een bonte schakering opleidingen controller zijn geworden – we kennen sociologen, sterrenkundigen en bedrijfseconomen – wordt het vakgebied veelal benaderd vanuit de organisatieprincipes planning & control, of sturing, beheersing en verantwoording. We benaderen het vakgebied niet vanuit brede ethische vraagstukken (anders dan fraudebestrijding), de sociologie van de organisatie of de psychologische achtergrond van individuen. Wie stuurt er nu echt op management drives?

Waarom niet vanuit een ethisch perspectief naar beheersing kijken? Of met een psychologische bril?

Het is misschien veel effectiever, en zelfs efficiënter, als het controlteam vanuit deze disciplines, en wellicht nog andere, de organisatie beschouwt. Vanuit al deze verschillende invalshoeken kunnen dan de risico’s van reputatieschade, fraude of overambitieuze doelstellingen worden vastgesteld en van daaruit de beheersingsmechanismen worden ingericht. Welke sector of welk team krijgt het vertrouwen van de leiding en toezichthouders (waaronder de raad of een raad van toezicht) en voldoet dus met een minder zwaar controlsysteem?

Voordeel voor iedereen

Bottom line, er kan op deze manier efficiënter met de schaarse controlmiddelen worden omgegaan, door daar waar de risico’s echt liggen (in mensen of systemen) de nadruk van de beheersing te laten liggen. Op deze manier wordt de rest van de organisatie niet lastiggevallen met ‘gemeentebrede controlinstrumenten’, en kan iedereen weer werken aan de Bedoeling (Wouter Hart c.s. 2012) binnen de kaders van het betamelijke. U doet als controller uw organisatie er een groot plezier mee!

Heeft u behoefte aan een (tijdelijke) public business controller in uw team, die raad weet met multidisciplinair werken? Neem contact op met Herrie Geuzendam, onze directeur Bedrijfsvoering. Bel 06 -20 21 82 27 of mail naar herriegeuzendam@jsconsultancy.nl