De buitenkansjes van een trainee

Sarah Nietiedt is net afgestudeerd aan de Wageningen University en per september begonnen als trainee bij de provincie Flevoland. Na een maand werken kwam er een mooi buitenkansje op haar pad. Ze mocht mee met de commissaris van de Koning en een wethouder voor een tweedaags werkbezoek naar Duitsland. “Inspirerend en leerzaam om met twee bestuurders op pad te mogen.”

Vanwege haar Duitse achtergrond was Sarah gevraagd om als tolk te fungeren tijdens dit werkbezoek. “Kwaliteiten waar je niet over nadenkt, komen plots van pas. Ik was die dagen een soort van lopend woordenboek. Daarnaast zijn taal en cultuur twee verschillende dingen, dus het was goed om hen op deze manier te kunnen helpen en mogelijke miscommunicatie te ondervangen.”

Als een vis in het water

Sarah voelt dat ze als trainee echt haar plek gevonden heeft. Haar huidige werkzaamheden sluiten perfect aan bij haar opleiding Ruimtelijke Planning aan de Universiteit van Wageningen. Haar werkzaamheden zijn voornamelijk ondersteunend aan 22 projecten, gericht op de natuur in Flevoland.  Bijvoorbeeld een project waarin een boer een natuurboerderij wil opstarten of Natuurmonumenten die meer verbindingszones voor dieren wil realiseren. Het gaat om bottum-up projecten waarbij mensen of organisaties een idee willen realiseren, waar de provincie vervolgens in faciliteert. “Collega’s binnen de provincie staan open voor nieuwe ideeën en ik kan veel van hen leren. De opleiding via JS Consultancy geeft daarnaast ruimte om mezelf persoonlijk en inhoudelijk verder te ontwikkelen.”

Pak die kansen

“Pak de kansen die op je pad komen, is mijn advies.  Super bijzonder dat die er zijn. Het is goed om nieuwsgierig te zijn en met een open blik naar de organisatie te kijken waar je werkt: wat gebeurt hier, wat kan ik hier leren en wat is mijn toegevoegde waarde? Zo vers vanuit je studie vraag je je weleens af: wat kan ik eigenlijk? Je weet pas wat je kunt als je het geleerde kunt toepassen..”  Het is mooi om te zien dat voor Sarah bij Flevoland alles samen valt.