De public controller in verbinding

Van de public controller wordt in de huidige dynamische maatschappij een andere rol gevraagd. Een rol waarbij de controller meedenkt met de manager en met een brede blik kijkt naar alle ontwikkelingen die gaande zijn. Dit betekent concreet dat de controller de verbinding moet zoeken met de dynamische business en met interne en externe partijen.

Dynamiek in de business, zoals binnen het sociaal domein, laat zich niet direct vangen in de traditionele aanpak van control. Hierover ging de tweede bijeenkomst uit het mini-college over public business control: de controller achter zijn bureau vandaan.

Nieuwe rol control ‘meer dan finance en P&C alleen’ wordt onderkend

Deze tweede mini-colleges werden afgelopen weken gehouden bij de gemeenten Valkenswaard, Assen en Zaanstad. Alle deelnemers herkennen de urgentie, maar bij veel organisaties staat dit alles nog in de kinderschoenen. Belangrijk is dat ze erin geloven dat deze nieuwe rol met brede blik werkt. De basis op orde hebben van de verschillende systemen is hierbij een voorwaarde. In verbinding staan, daar gaat het vervolgens om. Bij externe partijen gaat het om verdiepen in de ontwikkelingen die daar spelen en dit terugvertalen naar de business. Intern gaat het om het gesprek aangaan met de lijnmanagers en de ondersteunende stafafdelingen. Vragen waar ze mee bezig zijn en kijken waar ze ondersteuning kunnen gebruiken.

Zaanstad vertelt over ‘Control in Beweging’

Gemeente  Zaanstad is momenteel een van de eerste gemeenten die op deze manier werkt. Ze heeft public business control onderscheiden van Financiën, JZ, P&O en I&A, maar deze staan wel in verbinding met elkaar. Op de derde en laatste bijeenkomst van deze mini-collegereeks vertelt Edwin Westphal, concerncontroller bij gemeente Zaanstad, meer over de aanpak binnen de gemeente. Deze bijeenkomst vindt plaats tijdens ons jubileumcongres Overheid in Verbinding op 26 november in De Rijtuigenloods in Amersfoort.

Wilt u meer weten hoe u public business control implementeert in uw organisatie? Neem dan contact op met Herrie Geuzendam, onze directeur Bedrijfsvoering. Bel 06 -20 21 82 27 of mail naar herriegeuzendam@jsconsultancy.nl