De succesfactor van de jeugdconsulent

Bij veel gemeenten ontstaat in toenemende mate vraag naar jeugdconsulenten. Het aanbod van ervaren jeugdzorgprofessionals is groot. Dit lijkt een luxepositie voor de gemeente als werkgever; vacature online en de reacties stromen binnen. Appeltje eitje, toch?

In de praktijk zien wij dat het voor gemeenten juist erg  lastig is om vanuit dit overweldigende aanbod de juiste kandidaat te selecteren. Waar zit dan de moeilijkheid?

Nieuwe situatie

Het functieprofiel van de jeugdconsulent is voor zowel werkgever als werknemer nieuw. Gemeenten zijn nog relatief onbekend met de jeugdhulpverlening. En jeugdzorgprofessionals zijn op hun beurt veelal nog onbekend met het werken bij een gemeente. “Wij zien dat veel gemeenten om deze reden kiezen voor de kandidaat met het beste cv; een ‘zwaargewicht op papier’ met een dijk aan ervaring. Ze hopen het risico op een mismatch op deze manier te verkleinen”, aldus Michel Kollau, directeur Sociaal bij JS Consultancy.

“Toch is dit niet de oplossing. De veranderingen waaraan het Sociaal Domein momenteel onderhevig is, vragen naast relevante opleidingsachtergrond en werkervaring (een goed cv) veel van professionals. Gemeenten zoeken in nieuwe werknemers pioniers en kartrekkers met een positieve mindset. Een jeugdzorgprofessional moet deze beweging kunnen maken om een jeugdconsulent met de succesfactor te zijn.”

Zachte criteria doorslaggevend

Niet zo zeer de werkervaring en opleidingsachtergrond zijn dus bepalend voor de succesfactor van een jeugdconsulent. Het gaat veel meer over de ‘zachte criteria’. Om kandidaten hierop goed te kunnen beoordelen, moet je zelf vakinhoudelijke kennis en expertise in huis hebben. Eveline van der Schoot past de expertise die zij eerder als Jeugdbeschermer opdeed toe in haar huidige functie als Recruiter Sociaal Domein. “Jeugdproblematiek is vaak onderdeel van gezins- of systeemproblematiek.

Een goede jeugdconsulent weet de rode draad te ontdekken in een brei van elementen.

Hij of zij is goed in staat prioriteiten te stellen en fungeert als regisseur in het veranderproces van het cliëntsysteem. Ik gebruik het woord ‘regisseur’ bewust, omdat de cliënt zelf probleemeigenaar blijft. Deze regisseursrol vraagt naast vakinhoudelijke kennis en analytisch vermogen om een authentieke persoonlijkheid die in staat is om mensen zélf in beweging te krijgen. Natuurlijk leiderschap en feilloos kunnen schakelen tussen afstand en nabijheid zijn een absolute must.”

Mix zakelijk en menselijk

Michel Kollau vult aan: “Het gaat om de juiste mix van zakelijk en menselijk. Het verstaan van de kunst om dat goed situationeel toe te passen is misschien wel het aller belangrijkst. Daarmee onderscheidt de jeugdconsulent met de succesfactor zich van zijn collegae. Bij de selectie van jeugdconsulenten screenen wij hierop dan ook in het bijzonder. Aanleren kan gedeeltelijk. Maar de kandidaat moet deze mix van zakelijk en menselijk als persoon al voldoende in zich hebben om een jeugdconsulent met succesfactor te zijn, dan wel te worden.”