De wereld draait door!

Even een beetje ‘De wereld draait door’ spelen. U krijgt van mij een leestip voor de vakantieperiode. Waarom? ‘Omdat het kan’, zou mijn oudste zeggen. ‘Omdat het nodig is’, zeg ik! Het boekje inspireert tot nadenken over het democratisch gehalte van onze bestuurlijke inrichting en geeft mij concreet ideeën over hoe we ook op een andere manier kunnen omgaan met initiatief van onze inwoners.

Verkiezingen steeds minder populair

Het belang van de inwoners wordt in meer of mindere mate vertegenwoordigd door enkele inwoners uit de omgeving in een gemeenteraad. Of deze mensen de juiste richting bepalen en de juiste besluiten nemen wordt iedere vier jaar getoetst met verkiezingen. Dan vindt de grote afrekening plaats, waarna opnieuw een kleine groep mensen aan de slag gaat om het beter te doen dan de vorige groep. Het mandaat dat ze meekrijgen van de kiezer is vaak gestoeld op verkiezingstaal met een algemeen karakter. Je kan het er maar zelden mee oneens zijn als je niet al te extreem rechts of links bent. Er worden veelal compromissen gesloten die algemeen van aard zijn en van een abstractieniveau dat weinig rekening houdt met de dingen die we in onze directe omgeving graag anders zien. Terwijl de gebeurtenissen in onze directe omgeving juist hetgeen is wat ons het meeste raakt!

Hoe krijg je meer mensen in beweging?

Loting. Stel nu dat je door middel van loting de bewoners van een buurt, wijk, dorp of stad benadert. Degene die worden ingeloot mogen meedenken en beslissen over de vragen en problemen die in hun omgeving worden ervaren. Voor deze inzet beloon je de mensen riant zodat ze van hun inzet voor de publieke zaak ook nog eens lekker op vakantie kunnen. Dan heb je grote kans dat meer mensen in de breedte mee willen denken. Dat levert je naast een grotere betrokkenheid waarschijnlijk ook andere ideeën op. Je moet die mensen dan wel goed begeleiden en neutraal van de juiste informatie en ondersteuning voorzien. Een utopie? Nee, hoor het is een beproefd systeem. Alleen zijn we het vergeten….

Oh ja, die leestip. Nogmaals, een absolute aanrader als je ook geïnspireerd wilt worden. Het heet: ‘Tegen Verkiezingen’ en is geschreven door David van Reybrouck. Dank voor de inspiratie David! Voor wie niet van lezen houdt bij deze een korte samenvatting: ‘Verkiezingen zijn niet democratisch!’

Wilt u uw team uitbreiden met een regisseur die het initiatief van inwoners weet te ondersteunen? Neem dan contact op met Guido Termont, onze directeur Ruimte & Infra. Bel 06 – 33 32 19 61 of mail naar guidotermont@jsconsultancy.nl

Bekijk welke bijdrage onze professionals kunnen leveren binnen uw organisatie >>