Digitaal stelsel Omgevingswet: wie heeft het ei van Columbus?

Initiatiefnemers moeten straks met een klik op de omgevingsplankaart inzage hebben in de activiteiten die op een bepaalde locatie mogelijk zijn. Dat is de ambitie van het Digitaal stelsel Omgevingswet! Ook moeten inwoners kunnen zien wat de omgevingskwaliteit is in hun directe leefomgeving. Zijn deze ambities haalbaar?

Informatie over de kwaliteit van de leefomgeving wordt bijeengebracht in tien samenhangende informatiehuizen, als lucht, water, bodem en natuur. Het motto is: beschikbaar, bruikbaar en bestendig. Het doel is: minder onderzoekskosten voor initiatiefnemers en minder risico bij bezwaar- en beroepsprocedures.

Detailniveau van de data

Veel vragen moeten nog worden beantwoord, bijvoorbeeld over het gewenste detailniveau van de informatie. Een ‘klik op de kaart’ wekt de suggestie van een hoog detailniveau, maar is dat ook nodig en mogelijk? Informatie moet immers actueel, betrouwbaar en bruikbaar zijn. Een hoog detailniveau werkt contraproductief voor die andere doelstelling: het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte.

De leefomgeving is niet statisch, maar verandert voortdurend door nieuwe activiteiten en invloeden van buitenaf. Dat geldt in het bijzonder voor de flora en fauna. Minimaal eens per vijf jaar is een update nodig om die informatie bruikbaar en bestendig te houden. Kun je dan niet beter een ecologisch onderzoek doen als zich een nieuw initiatief aandient?

Visie nodig op informatiebeheer

Om de informatie bruikbaar en betrouwbaar te houden, moeten alle wijzigingen en onderzoeken zo snel mogelijk opgenomen worden in de informatiehuizen. Op efficiënt beheer van deze informatiehuizen is er nog geen visie en dat is niet verwonderlijk: wanneer er eenmaal fouten zitten in de data van de informatiehuizen, is het een hele klus om die er weer uit te halen.

Wie komt er met het ei van Columbus?

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu, Rijkswaterstaat en VNG-KING zijn vol vertrouwen dat het gaat lukken. De verwachtingen zijn hoog. Met de Verkenning informatievoorziening Omgevingswet (VivO) is de eerste stap gezet. Die bevat nog geen concrete antwoorden. De boodschap is: vooral niet voor de muziek uitlopen. Waarom gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten niet uitnodigen om zelf met slimme oplossingen te komen?

Wilt u uw team (tijdelijk) versterken met een professional  die kennis en expertise heeft op het gebied van de Omgevingswet? Bel of mail vandaag nog voor een kennismakingsgesprek met Guido Termont, Directeur Ruimte & Infra, guidotermont@jsconsultancy.nl of 06 – 33 32 19 61.