Dromen van de wereld van morgen

Er lopen drie antennes rond in mijn huishouden en hoewel hun ontvanger af en toe geheel verkeerd staat afgesteld, stellen die antennes de meest bizarre vragen op de meest gekke momenten. Ze reageren daarmee op mijn stemming, reacties en acties. Ik hoor ook af en toe mezelf terug en des te ouder die antennes worden, des te duidelijker ik terugkrijg wat mijn lieftallige echtgenote en ik aan input geleverd hebben. Dát aangevuld met hun eigen ervaringen van alledag fabriceert hun dromen voor de toekomst. Daar moeten wij naar op zoek! Hoe kunnen we de wereld van morgen realiseren?

Re-Dreaming The Street

Laatst was ik bij de bijeenkomst Re-Dreaming The Street, gefaciliteerd door Droog Design in Amsterdam. Een bijzonder inspirerende avond. Waarom? Zij houden zich bezig met het ‘vangen’ van dromen, wensen en behoeften van inwoners om deze te vertalen naar de inrichting van de ruimte om ons heen. Dit doen ze door de dromen, wensen en behoeften te koppelen aan zowel virtuele ervaringen als echte ervaringen. Dit koppelen doen ze vanuit design, de rol van de professional en vanuit data van digitale samenleving.

Graag loop ik ze even met u langs, om aan te tonen hoe Droog Design dit heeft toegepast op de Dapperbuurt in Oost.

  • Design.
    Design is de core business van Droog Design, dus het verbaast niet dat ze deze kwaliteit inzetten om tot oplossingen te komen. Ze gebruiken hun conceptuele kracht om op een andere manier naar problematiek te kijken. Mooi.
  • De rol van de professional.
    Dan de rol van de professional. De professional zetten ze in om een creatieve vertaling te maken van de droom van de inwoner. Daarvoor gebruiken ze naast verbeelding ook de kracht van het vragen stellen om zo te voorkomen dat ze vanuit aannames gaan werken. Vragen én doorvragen dus. Lijkt zo simpel, maar het is best ingewikkeld. Probeer het maar.
  • Data.
    Tot slot de inzet van data, een bijzondere. Niet omdat ze data gebruiken, want dat doen we immers inmiddels allemaal. Wel om dat ze data gebruiken die je niet direct verwacht. Zo hebben ze bijvoorbeeld een ‘Instagram scan’gemaakt van de buurt.

Social City

Een ander mooi voorbeeld van het digitaal vertalen van dromen, wensen en behoeften is de ‘social city’. Iedereen die dat wil kan een zogehete ‘social citizen’ worden. Hierbij creëer je via allerlei vragen een avatar die zijn eigen publieke ruimte ziet verschijnen op basis van de input die hij zelf levert. Wederom een mooie manier om de burger in aanraking te brengen met de ruimte om ons heen. Ruimte die op deze manier bijzonder dichtbij komt.

Wilt u uw team uitbreiden met een (interim-)professional die kennis en ervaring heeft met ruimte? Neem dan contact op met Guido Termont, onze directeur Ruimte & Infra. Bel 06 – 33 32 19 61 of mail naar guidotermont@jsconsultancy.nl

Bekijk welke bijdrage onze professionals kunnen leveren binnen uw organisatie >>