Een consulent is z’n eigen instrument

Op 8 en 10 maart kwamen onze Wmo- en jeugdprofessionals samen voor intervisie en uitwisseling. Twee succesvolle middagen in Den Bosch en Zwolle.


Persoonlijke ontwikkeling is zakelijke ontwikkeling

Vanuit ons Expertisecentrum Wmo & Jeugd bieden we onze professionals regelmatig de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen, zowel op het gebied van professionele kennis en vaardigheden, als van persoonlijke ontwikkeling. Zo hielden we op 8 en 10 maart twee intervisiebijeenkomsten waar onze Wmo- en jeugdconsulenten aan deel konden nemen. Een mooie kans voor onze professionals om persoonlijk – en daarmee juist ook zakelijk – te groeien. Als consulent ben je immers je eigen instrument, en is een groot bewustzijn van je eigen houding, gedrag en gevoel de sleutel tot het zijn van een goede consulent en dienstverlener.

Als consulent ben je immers je eigen instrument, en is een groot bewustzijn van je eigen houding, gedrag en gevoel de sleutel tot het zijn van een goede consulent en dienstverlener.

Onder begeleiding van onze HR-adviseur voor young professionals Isabelle Sporken en onze Programmamanager Opleidingen Marieke Sterenborg namen 23 professionals in kleine groepen deel aan intervisiegesprekken. Er vonden kwalitatieve en constructieve gesprekken plaats, waarbij de professionals stuk voor stuk dichter bij hun eigen kern kwamen. Ze leerden meer over hun eigen gevoelens, normen en waarden die hen zowel zakelijk als privé bewegen. ‘Waarom triggert een bepaalde persoon, situatie of omgeving mij?’ ‘Wat is de dieperliggende oorzaak achter dit gevoel?’ ‘Hoe zet ik mijzelf, in zulke situaties, weer in m’n kracht zodat ik mijn doel kan bereiken?’ De professionals concludeerden dat intervisie niet alleen heel interessant en leerzaam is, maar zelfs noodzakelijk voor hen als consulent om goed te werk te kunnen gaan.

Intervisie bijeenkomst

Succesvolle, zelfstandige intervisie is complex

Naast het daadwerkelijk voeren van de intervisiegesprekken en het ontwikkelen van de consulenten, beoogde JS Consultancy met deze bijeenkomsten de deelnemers al doende ook te leren hoe ze zelf dergelijke bijeenkomsten op de werkvloer kunnen organiseren, begeleiden en tot een constructief resultaat kunnen sturen. Voorwaarden hiervoor zijn een veilige omgeving, een vertrouwd gevoel tussen de deelnemers, en een open sfeer waarin eenieder zich bloot durft te stellen en vrij voelt om te zeggen wat hij/zij vindt, denkt en voelt. Daarnaast is het van belang dat men de juiste gesprekstechnieken hanteert, om überhaupt tot de kern te kunnen komen en daarmee tot de individuele leer- en ontwikkelpunten. De aanwezigheid van een objectieve gespreksleider die inhoudelijk niet betrokken is en daarmee de deelnemers ‘bij de les kan houden’, is hierbij gewenst.

Er vonden kwalitatieve en constructieve gesprekken plaats, waarbij de professionals stuk voor stuk dichter bij hun eigen kern kwamen.

De meeste gemeenten blijken intervisie niet te faciliteren. Vaak zijn ze meer gericht op het uitvoeren van de feitelijke werkzaamheden, in plaats van op persoonlijke ontwikkeling. Terwijl, zoals eerder gezegd, persoonlijke ontwikkeling juíst van groot belang is voor consulenten om hun werk goed te kunnen doen.

Behoefte versus mogelijkheden en aanbod

De intervisiebijeenkomsten van afgelopen week hebben aldus een overduidelijke wens en behoefte aan intervisie aangetoond onder onze Wmo- en jeugdprofessionals. De consulenten zien als nooit te voren de gedachte achter ‘persoonlijke groei is zakelijke groei’. Een prachtig resultaat. De daadwerkelijke totstandkoming van intervisiebijeenkomsten op de werkvloer vraagt echter nog om actie van alle betrokkenen.

Meer weten over onze dienstverlening rondom Wmo & Jeugd?
Bekijk onze pagina Expertisecentrum Wmo & Jeugd >>

Intervisie meeting