Geef jonge mensen de ruimte!

‘Jongeren komen er amper in bij gemeenten’, schrijft Binnenlands Bestuur begin juni 2016. De Personeelsmonitor Gemeenten 2015 (gepresenteerd op 2 juni 2016) toont aan dat de instroom van nieuw personeel voor het eerst sinds jaren is toegenomen bij gemeenten, maar wel met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar. Jongeren hebben het nakijken.

Met een enquête onder opdrachtgevers, jonge ambtenaren én jonge mensen die nog studeren heeft JS Consultancy meer inzicht gekregen in de actualiteit als het gaat om young professionals bij de overheid. Zoals het positieve feit dat voor 65,7% van de overheidsorganisaties het aantrekken en binden van jonge mensen op de agenda staat. Interessant is ook waaróm overheden jonge mensen aantrekken. Bij 76,3% gaat het om de verjonging van het personeelsbestand, bij  63,8 % om het aantrekken van nieuwe, andere competenties, bij 36,2% om het opleiden van toekomstig personeel en bij 39,1 % om kwaliteitsverbetering. Maar waarom kiezen de jonge mensen zélf voor een baan bij de overheid?

Maatschappelijk betrokken

Maar liefst 41,7 % van de jonge ambtenaren doet dit uit maatschappelijke betrokkenheid; van de jonge mensen die nog niet voor de overheid werken is dat zelfs 50%. De overheid is zich van deze wens tot maatschappelijke betrokkenheid bewust, dat blijkt uit de 57% die dit als argument ziet om voor jonge mensen een aantrekkelijk werkgever te zijn. 67% van de opdrachtgevers ziet ontwikkelperspectief als nóg belangrijker. Wat vinden jonge ambtenaren daar zelf van?

Ontwikkelen en doorgroeien

De enquête wijst uit dat jongeren met name wijzen op het creëren van goede plekken voor starters (inclusief opleiding) én een betere profilering van de overheid op de arbeidsmarkt. Zowel als het gaat om het imago, de ontwikkelperspectieven  als ook actief zijn als speler op de markt. De jonge mensen die nog niet actief zijn bij de overheid geven met name aan dat ze behoefte hebben aan ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden.

Begeleiding op de werkvloer

Over de begeleiding op de werkplek is 56% van de jonge ambtenaren zeer tevreden, 32,4% vindt het matig en 11,8 % zelfs slecht. Daar staat tegenover dat 74% van de ondervraagde jonge ambtenaren de begeleiding essentieel vindt als randvoorwaarde om jong talent in de organisatie te integreren. Een nog hoger percentage van de opdrachtgevers (84,5%) deelt die mening. Daarnaast blijkt zowel bij de jonge ambtenaren als de opdrachtgevers dat meer dan veertig procent draagvlak belangrijk vindt. Uiteindelijk gaat het om het samenspel van de jonge mensen én de medewerkers die al jarenlang binnen de overheid acteren.

Geef ze de ruimte

Wat al met al opvalt in de enquêtes onder jonge ambtenaren en de mensen die nog studeren , is dat ze niet alleen behoefte hebben aan begeleiding en opleiding, maar vooral aan ruimte en vertrouwen. Opmerkingen als de volgende komen veelvuldig terug: “Denk niet in de bestaande patronen, maar durf mensen zelf hun ruimte te laten pakken en die zaken aan te grijpen die ze zien als waardevol.” “Gebruik maken van de nieuwe kennis en kunde van Young Professionals; op de hogescholen en universiteiten wordt veel nieuwe kennis bijgebracht. Gemeenten kunnen die kennis naar mijn mening beter inzetten. Vaak wordt gereageerd dat ‘het al jaren zo gaat; waarom zouden we dit veranderen?’. Dat is jammer; sta open voor nieuwe ideeën!”

Kortom, heldere en motiverende resultaten voor onszelf en voor u als opdrachtgever om aan te werken! Gelooft u net als wij in het talent en de competenties van jong  talent? Dan weet u wat u te doen staat om young professionals aan uw organisatie te binden.

Ons congres heeft plaatsgevonden op dinsdag 6 september 2016. Heeft u alsnog vragen of wilt u meer weten over ons congres? Neem dan contact op met onze senior adviseur Koen Biemans. Bel 06 – 33 32 19 56 of mail naar koenbiemans@jsconsultancy.nl.