Innovatie is meer dan alleen vernieuwing

Innovatie is ‘hot’. Het begrip vliegt over menig bestuurstafel. De wens om te innoveren is duidelijk aanwezig. Echter, het roept bij vele ook diverse beelden op. Hierdoor is het niet altijd even duidelijk wat we eronder verstaan en wat het voor de gemeentelijke organisatie kan betekenen. Hoogste tijd om het begrip ‘innovatie’ onder de loep te nemen.

Als je ‘innovatie’ gaat Googlen verschijnt er onmiddellijk een lijst van ongeveer 8.100.000 resultaten in 0,49 seconden. Wikipedia, de vrije encyclopedie op internet, staat op de eerste plaats van deze ellenlange lijst:

‘…. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere – sociale – verbanden. Het proces van innoveren (innovatieproces) omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing (van producten, diensten, productieprocessen, etc.).

 ‘…Het is een door de mens geïnitieerde en gerichte, doelbewuste verandering. Het is een sprongsgewijze verandering van het ‘oude’ naar het ‘nieuwe’.

 ‘…Innovatie is een sprongsgewijze verandering in Product-markt-technologie-combinaties van bestaande (industriële) bedrijven.’

Wikipedia geeft geen garantie voor de juistheid en evenwichtige kwaliteit van de informatie, maar biedt wel degelijk nuttige content. Met deze wetenschap heb ik voor de zekerheid toch ook even de Dikke Van Dale geraadpleegd, ‘online’ dat wel. Van Dale zegt: Innovatie = invoering van een nieuwigheid’. Correct, maar nogal kort door de bocht. Innovatie is bovenal een veranderproces. En daar zit tegelijkertijd de crux en de complexiteit.

Innovatie betekent namelijk dat er iets in de organisatie verandert – en dat daarmee de gebruikelijke gang van zaken “in gevaar komt”. Het enthousiasme wordt dan ook al gesmoord door praktische bezwaren die zich niet zomaar laten veranderen. Innovatie gaat dan ook niet vanzelf. Sommigen hebben er maar weinig mee te winnen en kent daardoor in de gemeentelijke praktijk maar weinig medestanders om het tot een succes te maken. Om het wel te laten slagen is het van belang niet alleen open te staan voor innovatie, maar moet er bovenal ‘inspiratie’ zijn om ermee aan de slag te gaan. Inspiratie welke voort kan komen uit: toekomstverkenningen, inspirerende visies, ontwikkeling van nieuwe concepten, nieuwe perspectieven en nieuwe toekomstbeelden. Maar zeker ook uit verrassende ontmoetingen, durf en vernieuwings- ondernemerszin.

Innovatie gaat wat mij betreft dan ook veel meer over gedeeld enthousiasme en elan. Er moet namelijk voldoende enthousiasme en elan zijn waaruit blijkt dat deelnemers het ‘nieuwe’ onderkennen en de uitdaging ervan inzien. Gaandeweg moet dit enthousiasme leiden tot andere en meer collectieve visies op problemen en/of uitdagingen. De rol van degene die dit trekt is vooral:
– Het enthousiast maken en houden van degenen die deelnemen.
– Zorgen dat bij vertraging het enthousiasme niet wegzakt.
– Zorgen dat het ambitieniveau van het zich ontwikkelende traject blijft passen bij de doelstellingen van de gemeentelijke organisatie.

Innovatie is dus méér dan alleen een vernieuwing. Het is bovenal een rol.

Heeft uw organisatie behoefte aan een (interim-) professional die weet wat innoveren is? Neem dan vrijblijvend contact op met Herrie Geuzendam, onze directeur Bedrijfsvoering. We bespreken graag met u de mogelijkheden! Bel 06 – 20 21 82 27 of mail herriegeuzendam@jsconsultancy.nl