Wie is straks aansprakelijk voor klimaatschade?

Gaan burgers straks hun gemeente aansprakelijk stellen voor geleden klimaatschade? Wellicht niet ondenkbaar nu de kosten van klimaatschade de pan uitreizen. Ook voor verzekeraars kan er een moment komen dat bepaalde risico’s niet meer verzekerbaar zijn, omdat die zich opstapelen. Er zijn al gemeenten die hun burgers vragen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en maatregelen te treffen. Waar ligt de grens tussen publieke en private verantwoordelijkheid bij de aanpak van de problemen van klimaatverandering?

Gemeenten en burgers staan voor hoge kosten

In de uitgave ‘Stad in het nieuwe klimaat’ van het Programma Ruimtelijke Adaptatie is te lezen hoe middelgrote gemeenten als Amersfoort en Dordrecht naar een passend antwoord zoeken. Voor Amersfoort is berekend dat niets doen zo’n slordige 60 miljoen euro gaat kosten of zelfs het dubbele. In Amersfoort zijn het vooral wateroverlast en hittestress die schade veroorzaken. Een stad als Dordrecht kampt met paalrot, waardoor in deze monumentenrijke stad burgers op zoek zijn naar oplossingen om hun woning overeind te houden.

Rekenen aan het klimaat

Diverse (reken)tools zijn beschikbaar waarmee gemeenten een inschatting kunnen maken van de gevolgen en potentiële schade van klimaatverandering. De urgentie om onderzoek te doen blijkt nog niet bij alle gemeenten aanwezig. Vooral bij de kleinere gemeenten ontbreekt het geld daarvoor. Is de situatie denkbaar dat burgers hun gemeentebestuur voor de rechter dagen als die in gebreke blijft? Urgenda heeft met succes de rijksoverheid aangeklaagd, omdat die laks is met het treffen van maatregelen tegen klimaatverandering. Dit kan een signaal zijn voor gemeentebesturen.

Nalatigheid of wanprestatie?

Met het Klimaatakkoord in Parijs en de wereldwijde erkenning van klimaatverandering, kan niets doen worden uitgelegd als het leveren van een wanprestatie of erger als nalatigheid. Voorbeelden te over van aansprakelijkheidsclaims nadat wetenschappelijk is bewezen dat bepaalde producten (sigaretten, verf, asbest) schade toebrengen aan de gezondheid. Verstandige gemeentebesturen zorgen dat ze dit voor zijn.

Met de Omgevingswet in aantocht is de vraag of instructieregels nodig zijn voor het omgevingsplan voor het maken van afwegingen over publieke en private klimaatmaatregelen en de financiering daarvan?

Wilt u uw team (tijdelijk) versterken met een professional die raad weet met de Omgevingswet? Bel of mail vandaag nog voor een kennismakingsgesprek met Guido Termont, Directeur Ruimte & Infra, guidotermont@jsconsultancy.nl of 06 – 33 32 19 61.