JS Consultancy erkend met Cedeo-keurmerk!

Onze open opleidingen zijn vanaf heden Cedeo-erkend! JS Consultancy wordt geprezen om onder andere ‘goede kennis van de organisatie’, ‘servicegerichtheid’ en ‘doen wat ze beloven’. Een mooie onderscheiding waar we trots op mogen zijn!

Wie is Cedeo?

Cedeo is een onafhankelijke certificerende instantie voor organisaties die actief zijn op het gebied van de HR. Ze verlenen het keurmerk ‘Cedeo-erkend’ op basis van klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Naar aanleiding van een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek onder onze klanten heeft Cedeo nu bepaald dat de open opleidingen van JS Consultancy erkend mogen worden met het Cedeo-keurmerk.

Wat maakt onze klanten zo tevreden?

Aan de hand van verschillende kwalitatieve interviews heeft Cedeo de tevredenheid van onze klanten over onze open opleidingen onderzocht. De tevredenheid is hierbij onderzocht op verschillende onderdelen zoals o.a. opleidingsprogramma, opleiders, organisatie en administratie, prijs-kwaliteitsverhouding, relatiebeheer en meer.

Hieruit is gebleken dat wel 83% tevreden is over het voortraject, het opleidingsprogramma, de opleiders én het natraject! ‘Het voortraject is uitstekend verlopen. JS Consultancy heeft veel ervaring in dit soort trajecten.’ Onze klanten beschrijven hun tevredenheid met termen als ‘helder’, ‘open’ en ‘professioneel’.

Hetzelfde geldt voor het opleidingsprogramma. ‘De informatievoorziening rondom het programma is helder en verloopt soepel. Trainees hebben een duidelijk beeld van wat er staat te gebeuren en wat er van hen verwacht wordt.’

Klanten beschrijven hun tevredenheid met termen als ‘helder’, ‘open’ en ‘professioneel’.

Over een opleider wordt door een klant gezegd: ‘hij is heel deskundig op de inhoud en hij is bekend met het werkveld.’ En ook over het natraject is men erg positief. ‘In een eindevaluatie bespreekt JS Consultancy met de trainee hoe deze het traject heeft ervaren, maar ook hoe diens verdere carrière eruit kan gaan zien.’

Niet alleen de inhoudelijke kant van de opleiding viel in de smaak bij onze klanten. Ook op organisatie en administratie scoorden we erg hoog:  99% van de ondervraagden was tevreden of zeer tevreden. Opdrachtgevers beschrijven dat er met heldere deadlines wordt gewerkt en JS Consultancy de gemaakte afspraken correct nakomt.

‘Het is heel helder wat je aan ze hebt en wat de mogelijkheden zijn.’

Tot slot kwamen we ook op prijs-kwaliteitverhouding, niet geheel onbelangrijk, goed uit de bus. We scoorden hierop bij 99% van de ondervraagden een tevreden of zeer tevreden oordeel. De geboden kwaliteit staat in goede verhouding tot de prijs. Zeker ook in vergelijking met andere aanbieders zijn de ondervraagden tevreden over onze prijs-kwaliteitverhouding.

 ‘JS Consultancy maakt de beloftes waar!’

Kortom, een uitkomst en resultaat waar we trots op mogen zijn! De ondervraagde klanten zijn overall tevreden tot zeer tevreden over onze dienstverlening bij open opleidingen. De kwaliteit van de dienstverlening, de tarieven en de bekendheid van JS Consultancy als aanbieder van flexibele arbeid maakten dat wij voor de ondervraagde klanten als ‘een winnaar uit de bus zijn gekomen‘!

Wilt u na het lezen van deze mooie resultaten ook een opleiding bij JS Consultancy volgen? Dat kan! Bekijk ons aanbod aan opleidingen en/of neem contact op met Erika Koetsier, onze coordinator backoffice opleidingen. Bel 088 – 33 02 100 of mail naar opleidingen@jsconsultancy.nl