JS Consultancy mantelpartij voor strategisch interim-management Rijk

Vanaf 1 februari is JS Consultancy mantelpartij voor strategisch interim-management bij het Rijk.

Na inventarisatie van de behoeften en wensen van de deelnemende departementen, marktconsultatie naar de mogelijkheden en een aanbesteding via een niet-openbare procedure, is een rijksbrede raamovereenkomst afgesloten. JS Consultancy is een van de geselecteerde bureaus.

De raamovereenkomsten voor interim-management en organisatieadvies zijn per 1 februari 2016 van kracht. Interim-management kan vanaf dit moment door de verschillende departementen rijksbreed worden ingekocht via de mantel Interim-management en organisatieadvies (IMOA-mantel).

Wilt u  meer weten? Bel of mail vandaag nog met Guido Termont, onze directeur Ruimte & Infra. Mail naar guidotermont@jsconsultancy.nl of bel 06 – 33 32 19 61.