Leefstijlen geven richting aan regie openbare ruimte

Veel gemeenten werken aan een transformatie van het beheer van de openbare ruimte, met als doel om inwoners meer invloed te geven. Tegelijkertijd zijn de middelen sterk afgenomen: dit maakt innovatie en creativiteit noodzakelijk. Er wordt op grote schaal geëxperimenteerd met nieuwe vormen van beheer en participatie, waarbij soms met vallen en opstaan nieuwe beheervormen ontstaan.

Een interessante weg is ingeslagen door de gemeente Lansingerland. Deze gemeente onderzoekt momenteel op welke manier het beheer van de openbare ruimte aangepast kan worden aan de leefstijlen van de verschillende inwoners. Dat leidt tot een grotere klanttevredenheid. We hadden hierover een gesprek met Olaf Stillebroer, beleidsmedewerker openbare ruimte in de gemeente Lansingerland.

“We hebben het BSR-model gebruikt om de leefstijlen van de inwoners binnen onze gemeente in kaart te brengen. Dit model onderscheidt vier leefstijlen: rood, geel, groen en blauw.”

kleuren

De vier leefstijlen in kaart.

“Aan de hand van een enquête zijn deze leefstijlen in kaart gebracht. Zo kregen we een beeld van welke leefstijlen in welke buurten het meest voorkomen. Interessante uitkomst van ons onderzoek is dat er in de verschillende buurten verschillende voorkeuren bestaan. Het kan daarbij gaan om de mate van netheid, maar ook om de vormgeving van een bankje. Wat vooral interessant is, dat we ook iets kunnen zeggen over de slagingskans van bewonersparticipatie. In buurten waar de gele leefstijl overheerst, zal participatie eerder een succes worden dan in blauwe buurten. Maar de leefstijl zegt ook iets over de vorm van participatie: bijvoorbeeld of je het meer individueel of groepsgewijs moet insteken.”

Het onderzoekt vormt een nuttig hulpmiddel bij het effectief regisseren binnen de openbare ruimte.

Het onderzoek levert een interessante invalshoek op om de beleving van het publiek een grotere rol te geven in het beheer van de openbare ruimte. De gemeente wil in de toekomst bekijken of en hoe in de dienstverlening (communicatie, afhandeling klachten e.d.) meer rekening gehouden kan worden met de verschillende leefstijlen in een buurt.

Wilt u uw team uitbreiden met een ervaren regisseur openbare ruimte? Neem contact op met Guido Termont, onze directeur Ruimte & Infra. Bel 06 33 32 19 61 of mail naar guidotermont@jsconsultancy.nl