Loslaten is durven. Hoe ver durf je te gaan?

Kun je je het nog herinneren? Het moment dat je als jongvolwassene voor het eerst alleen in de auto stapte na het behalen van je rijbewijs? Vast wel.

Wellicht herinner je je zelfs nog waar je naartoe reed? Ik in ieder geval wel. In de enorme Mercedes 240 diesel van mijn ouders haalde ik mijn rijbewijs op bij het gemeentehuis een paar dorpen verderop. Een machtig gevoel! Voor mijn vader was dat echter wel even loslaten. De auto waar hij hard voor had gewerkt en we toch aardig van afhankelijk waren in het plattelandsdorpje, meegeven aan zijn zoon. En toch deed hij het. Ik kreeg de ruimte!

De moderne overheid

Hoeveel ruimte durven we onze inwoners te geven en wat willen we als overheid toch echt zelf in handen houden? De kracht van de moderne overheid ligt vooral in het faciliteren van zijn inwoners. Faciliteren in de wensen en behoeften van de inwoners, zonder daar het collectieve belang mee te schaden.

Het Rijk schuift de lokale overheid steeds meer naar voren als eerste aanspreekpunt voor de inwoner. Kijk maar naar alle decentralisaties en straks de nieuwe Omgevingswet. Daarmee biedt het rijk de lokale overheid ook een zekere ruimte en vrijheid. De natuurlijke reactie hierop is direct invulling aan deze ruimte te geven, in de veronderstelling dat we daar onze inwoners mee plezieren. Maar wellicht is het ook een idee om die ruimte door te geven en de invulling hiervan door een groep bewoners in een buurt te laten bepalen?

Leren loslaten en blijven sturen

Wanneer we meer ruimte geven aan de inwoners, hoe blijven we als lokale overheid dan nog (enigszins) sturen? Door enerzijds kaders te stellen die voldoende ruimte geven voor de couleur locale van een gebied. Door anderzijds verschillen te durven accepteren en te verdedigen. Wat voor het ene gebied goed kan zijn hoeft niet voor het andere te gelden.

Aan de hand van de enorme hoeveelheden data en informatie waar we vandaag de dag over beschikken kunnen we sturing geven aan de ruimte van de inwoner. We sturen op wat nodig is in een bepaald gebied en faciliteren de inwoner op die manier in zijn behoefte. Wellicht nog voordat hij weet dat hij die behoefte heeft. Lijkt me prachtig om regie op te voeren!

Wilt u uw team uitbreiden met een krachtige regisseur openbare ruimte? Neem dan contact op met Guido Termont, onze directeur Ruimte & Infra. Bel 06 – 33 32 19 61 of mail naar guidotermont@jsconsultancy.nl

Bekijk welke bijdrage onze professionals kunnen leveren binnen uw organisatie >>