Maak van het sociaal domein geen Toren van Babel

Het bericht waarvan men wist dat het zou komen, was deze week daar. Minister Plasterk berichtte de Kamer dat de helft van de gemeenten geen goedgekeurde accountantsverklaring heeft gekregen over de jaarrekening. Het hoofdpijndossier is nog steeds de samenwerking en verantwoording over de Wmo, Jeugdzorg en PGB’s. Plasterk’s analyse: de ketensamenwerking is onvoldoende en taken zijn onduidelijk. Gevolg: een gebrek aan getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. Het probleem: in de keten spreekt men onderling een andere taal.

Verantwoording begint met het (af)spreken van dezelfde taal

Sommige gemeenten zijn overvallen door de decentralisatie van zorgtaken. Sturing in onzekerheid is echter niet onmogelijk. Vrijwel alle gemeenten gaven in het onderzoek van BMC aan dat afhankelijkheid van het SVB, zorgaanbieders en hun wijze van informatiedeling leidt tot onduidelijkheid over geleverde zorg en verantwoording daarvan. Kortom: taal. Informatiedeling en het coördineren daarvan is cruciaal om decentrale zorg op de rails te krijgen. Daarvoor is geen rigoureuze koerswijziging nodig. De contouren van de decentrale zorgketen staan en er is ook een gestandaardiseerd informatiestelsel waarmee gemeenten, zorgaanbieders en zorgafnemers met elkaar kunnen communiceren: iWmo. Dat zorgt dat accountants de juiste informatie krijgen. Er ligt een belangrijke taak: een helder ontwerp van informatiedeling.

Open kaart over informatie zorgt voor controle

Om elkaar te verstaan moeten gemeenten, zorgaanbieders en uitvoerders open kaart spelen. Breng processen rondom bestelling, levering, facturatie en verantwoording van zorg in kaart. Standaardiseer volgens het iWmo-protocol en zet in op de voordelen die moderne – digitale – bedrijfsvoering biedt. Het monitoren van business processen, een helder informatieplan en ontsluiting van databases geeft beter inzicht in processen en kosten. Het verhelderen van de informatiebehoefte in de keten maakt dat men elkaar beter begrijpt, informeert en bedient.

Daarvoor zijn blauwdrukken. Gemeenten hoeven geen nieuwe taal te bedenken om controle over de bedrijfsvoering in het Sociaal Domein te behouden. Het rapport stelde dat gemeenten die participeren binnen het i-Sociaal Domein beter inzicht hebben in rollen en verantwoording door taak- en inspanningsgericht te werken. Zij delen informatie in dezelfde taal door standaardisatie en afspraken over protocollen en processen. Maak van het sociaal domein geen Toren van Babel. Die ging ten onder aan impulsief handelen op een probleem waarvoor de oplossing al daar was: dezelfde taal.

Heeft uw organisatie behoefte aan een (interim-) professional die kennis heeft van heldere informatiedeling? Neem dan vrijblijvend contact op met Herrie Geuzendam, onze directeur Bedrijfsvoering. We bespreken graag met u de mogelijkheden! Bel 06 – 20 21 82 27 of mail naar herriegeuzendam@jsconsultancy.nl

Download gratis onze whitepaper ‘Digitale transformatie in het publieke domein’ >>