Maastrichtse raad heeft geen grip op samenwerkings­verbanden, maar wie dan wel?  

Sturen op samenwerking vanuit de raad is een uitdaging, maar goed sturen op samenwerking en vooral op het realiseren van de maatschappelijke doelen in de ambtelijke organisatie valt ook niet mee. Vaak lopen de sturing in de eigenaarsrol en de sturing op de resultaten in de opdrachtgeversrol een beetje door elkaar, waarmee bijsturen een forse opgave wordt.

“Raad Maastricht staat op achterstand” zo kopte Binnenlands Bestuur op 18 november 2015. Het artikel gaat verder met “De Maastrichtse raad heeft geen grip op de vele samenwerkingsverbanden die de stad heeft […] Sturen en controleren is daarmee onmogelijk.”

De vraag dringt zich op of het college of zelfs het ambtelijk apparaat dan wel dat inzicht heeft om verbonden partijen goed aan te sturen. Niet alleen als eigenaar, maar vooral als opdrachtgever in het realiseren van de maatschappelijke doelen. En wordt er met enige regelmaat beoordeeld of de bijdrage van de verbonden partij nog wel zo effectief en efficiënt is?

Strategische sturing

Inhoudelijke sturing vindt, als het goed is, op een aantal niveaus plaats.  Het aansturen van verbonden partijen is daarop geen uitzondering. Ten eerste is er de strategische sturing, waarbij de koers van het lichaam wordt uitgetekend en de wijze waarop dit vorm wordt gegeven.

Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur zullen hierin een leidende rol moeten nemen, waarbij de raad de kaders stelt.

Tactische en operationele sturing

Dan is er de tactische en operationele sturing, waarbij de gemeentelijke partners en het lichaam samen aan de slag moeten om te zorgen dat beide partijen werken aan het realiseren van de maatschappelijke doelen: de inhoud dus. De nadruk ligt daarbij op het realiseren van doelen en de bijdrage die de verbonden partij daaraan levert.

Public business controller

Al deze niveaus heeft de aandacht van de public business controller die samen met de lijnmanager de kansen en de risico’s in kaart brengt en houdt. De verbinding is daarbij leidend: sturen de gemeente en de verbonden partij nog wel op dezelfde maatschappelijke doelen of lopen de belangen inmiddels wat uiteen?

De kranten staan vol van incidenten bij woningbouwcorporaties waarbij de belangen van de partner van de gemeente net wat anders werden dan de belangen van de gemeente.

Voor het huidige netwerk van verbonden partijen is dat niet anders. Werk vanuit het vertrouwen dat je aan hetzelfde werkt, maar blijf alert op signalen die duiden op een nieuwe koers… Weet met wie je zaken doet!

Benieuwd hoe wij kijken naar public business control en de rol van soft controls daarin? Bel of mail met onze directeur Bedrijfsvoering Herrie Geuzendam, 06 – 20 21 82 27, herriegeuzendam@jsconsultancy.nl