Met Facebook en Snapchat op weg naar overheidsparticipatie

De wereld om ons heen verandert in een razend tempo. Vernieuwingen op het terrein van participatie blijven elkaar opvolgen.

Vooral de online tools die interactie met allerlei partijen mogelijk maken, zijn erg populair. Denk bijvoorbeeld aan BUUV, Part Up, de Versnellingskamer, crowdsourcing, verbeterdebuurt.nl, Amsterdam opent, ikbendeoverheid.nl en participatieonline.nl. Natuurlijk ook social media als Snapchat, Twitter en het ‘oude vertrouwde’ Facebook.

Veel platformen dus. Ook offline, zoals de enquête die tegenwoordig vaak in een modern digitaal jasje wordt gestoken. Denk aan bewonerspanels, dorps- en adviesraden. Ook organiseert de overheid graag informatieavonden om de stemming te peilen bij nieuwe initiatieven. Natuurlijk kun je ook nog gewoon één op één in gesprek met de inwoner om te weten wat hij of zij wil. De meeste gemeenten hebben dat laatste inmiddels wel op een of andere manier georganiseerd.

De keuze is reuze

Net als in de gemiddelde supermarkt is de keuze voor de regisseur dus groot. Welk participatieinstrument gebruik je op welk moment, als je de behoeftes van de inwoner wilt peilen? Wat past wel en niet en welke argumenten heb je daarvoor?

 Bij het maken van deze keuze is het in ieder geval nuttig om jezelf de volgende vragen te stellen.
– Waarom wil je de inwoner mee laten doen en welke rol zie je voor de inwoner?
– Richt je je op een co-creatie of wil je uitsluitend input op je eigen plan?
– Wat laat je aan de inwoner over en wat doe je zelf als gemeente?

Zorg er dus voor dat je de verwachting helder neerzet. Wees flexibel. Blijf ondersteunen en blijf zelf ook bereikbaar voor ondersteuning. Maak het participatiemoment én het -instrument laagdrempelig. Oftewel:

‘Kies het podium dat past bij het onderwerp en wat je wil bereiken.’

Participatie initiatief van de inwoner

Bij veel van de eerder genoemde instrumenten is de gemeente nog steeds aan zet. De overheid is veelal degene die participatie initieert. Terwijl juist de overheid zich steeds verder wil terugtrekken en wil beperken tot haar kerntaken. De inwoner daarentegen heeft meer en meer de mogelijkheden om participatie zelf te organiseren. Hij weet steeds beter wat hij wil, heeft de expertise, kent zijn omgeving het beste en weet de participatie, online of offline, razend snel te organiseren.

 De inwoner heeft tot slot ook nog eens het grootste belang bij participatie. Naar mijn verwachting zal het dus de inwoner zijn die participatie steeds vaker zal regelen. De rol van de overheid wordt dan ondersteunend aan de wens van de inwoner. De inwoner is leidend en zal de overheid vragen om te participeren met zijn kennis van (lokale) wet- en regelgeving en specialisme. Overheidsparticipatie dus, dat vraagt om regie!

Onze (interim-) professionals weten hun weg in de supermarkt van participatieinstrumenten. Kennismaken? Neem vandaag nog contact op met Guido Termont, Directeur Ruimte & Infra. Bel 06 – 33 32 19 61 of mail naar guidotermont@jsconsultancy.nl

Bekijk welke bijdrage onze interim-professionals kunnen leveren binnen uw organisatie >>