De Omgevingswet en de gezonde stad

De gezonde stad is een actueel en belangrijk thema. Het is één van de opgaven uit het jaar van de Ruimte. Kan de Omgevingswet aan die opgave een bijdrage leveren? Dat lijkt wel het geval, want de gezonde stad vraagt om een integrale benadering. Maar ja, wat is integraal?

Brede gezondheid

Volgens hoogleraar Machteld Huber is gezondheid meer dan de afwezigheid van ziekte en gebrek. Betekenisvol werk, goede sociale contacten, veerkracht en zelfmanagement, kunnen genieten en mentaal gezond functioneren zijn van belang voor een goede gezondheid. Mensen die op of onder het bestaansminimum leven kennen meer gezondheidsproblemen en gaan eerder dood. Wonen en leven op ongezonde plekken en in slechte kwaliteit woningen zijn daar mede debet aan. Bewoners verleiden om meer te bewegen is een mooie doelstelling, maar wel een zeer beperkte. De omgevingsvisie is de plek om invulling te geven aan een integrale visie op gezondheid.

Moderniseren infrastructuur

Toen in de 19e eeuw een begin werd gemaakt met het aanleggen van riolering, leveren van schoon drinkwater en ophalen van huisvuil heeft dat veel gezondheidswinst gebracht. Dat kan nu weer door de stedelijke infrastructuur te moderniseren. Het aantrekkelijker en veiliger maken van fietsroutes en meer wandelmogelijkheden nodigen uit tot gezond bewegen en de auto te laten staan. Investeren in elektrische laadvoorzieningen helpt bij de energietransitie en de verbetering van de lucht- en geluidskwaliteit. Een integrale aanpak brengt meerdere doelstellingen dichterbij.

De jeugd heeft de toekomst

Met uitnodigen tot meer bewegen kan je niet vroeg genoeg beginnen. Jong geleerd is oud gedaan. Sport- en speelvoorzieningen in de wijken zijn van onschatbare waarde. Kinderen die weinig bewegen lopen een groter risico om op latere leeftijd op gewicht te blijven. Ingesleten gedrag is erg moeilijk te veranderen. Voor mensen die met hun gewicht in de problemen zijn gekomen is meer gaan bewegen een opgave, maar dit volhouden nog meer. Datzelfde geldt voor het veranderen van eetgewoonten, want obesitas is overwegend een teken van verslaving.

Stedelijke programma’s

Een integrale visie op gezondheid in de omgevingsvisie voorkomt een te eenzijdige nadruk op aanpassingen van de fysieke leefomgeving. In een gezonde stad investeren is vooral investeren in de gezondheid van mensen. Daarvoor zijn verschillende programma’s nodig met voldoende budget.

Wilt u uw team (tijdelijk) versterken met een professional die kennis en expertise heeft op het gebied van de Omgevingswet? Bel of mail vandaag nog voor een kennismakingsgesprek met Guido Termont, Directeur Ruimte & Infra, guidotermont@jsconsultancy.nl of 06 – 33 32 19 61.