Opleiding young professionals leidt tot innovatie public control

Control inspirerend? Jazeker! Dat bewees de bijeenkomst die op woensdag 10 februari werd gehouden door JS Consultancy en het Zijlstra Center van de VU Amsterdam.

Tijdens een afwisselende middag werd gesproken over de bijdrage van jonge mensen aan control binnen de overheid.

JS Consultancy - young public controllers

Het draaide allemaal om een nieuwe opleiding die JS Consultancy en het Zijlstra Center tezamen verzorgen, speciaal voor jonge, hoogopgeleide mensen die het vak van public controller willen leren. Terwijl zij samen met andere talenten de opleiding volgen, gaan zij aan de slag bij overheidsorganisaties. Hiermee brengen ze de nieuwste inzichten binnen in de organisatie en pakken ze het werk op dat voorhanden ligt.

Controllers, directeuren en managers van verschillende overheidsorganisaties spraken met elkaar over de inhoud van de opleiding. Hoe worden deze jonge mensen goede controllers 3.0?

‘Innovatie moet gekoesterd worden’

De lijst van de competenties en de kwaliteiten waaraan een public controller zou moeten voldoen is lang, bleek al snel. Zo lang dat je het gevoel zou kunnen krijgen van ‘het zoeken naar of doceren aan schapen met vijf poten.’ Communicatief vaardig, verbindend, authentiek, kunnen luisteren, de eigen bril kunnen afzetten, nieuwsgierig…

Maar het proces van leren op zichzelf vond men deze middag ook al heel belangrijk. Om een goede public controller te worden, zal de controller moeten kunnen oefenen en fouten mogen maken.

Vandaar dat de ontwikkeling on the job – in traineesetting – van groot belang is

Discussies in groepen over de opleiding.

In veel discussies stond de kans die big data nu en de toekomst gaat spelen centraal. Analyse van deze informatie wordt gezien als een kans. En dan niet om achteraf te verklaren en verantwoorden,  maar juist om met de lijn aan de voorkant te sturen op wat eigenlijk de bedoeling is. Ook was men unaniem over de kwetsbaarheid van innovatie. ‘Innovatie moet gekoesterd en gesponsord worden aan de top. Het moet de ruimte krijgen en met enthousiasme ontvangen worden.’

Wilt u uw team uitbreiden met een young public controller? Neem contact op met Herrie Geuzendam, onze directeur Bedrijfsvoering. Bel 06 -20 21 82 27 of mail naar herriegeuzendam@jsconsultancy.nl

Bekijk hier het filmpje over young public controllers en wat zij betekenen voor de overheid.