De organisatie veranderen doe je samen

De overdracht van zorgtaken leidde ertoe dat gemeenten zich in versneld tempo moesten voorbereiden op de uitvoer van de nieuwe gemeentelijke taken. Het ging en gaat hierbij om veranderingen die doorwerken in de uitvoering, maar ook invloed hebben op de organisatiecultuur. Hiervoor is méér nodig dan alleen een aangepast uitvoeringskader of aangepaste informatiesystemen.

Te vaak wordt gedacht dat als iets op papier staat en van tevoren goed is uitgedacht, het succesvol zal worden. Helaas werkt dit in de praktijk niet altijd zo. Het proces van transitie en transformatie is er één van lange adem en vraagt om dialoog en het stimuleren van verandering op eigen kracht.

Hefbomen voor verandering

Er bestaan geen panklare recepten of blauwdrukken voor het bewerkstelligen van een verandering. Daarvoor is het doel te complex en niet voor alle betrokkenen vergelijkbaar. Een verandering realiseren vraagt daarom om een duidelijke veranderaanpak. Maar alleen daardoor verandert een cultuur niet: uiteindelijk draait het om mensen en moeten ook zij meegenomen worden in het proces.

Een verandering realiseren vraagt om een duidelijke veranderaanpak.

Hoe worden mensen gemotiveerd? Wat maakt dat iemand zich proactief gaat opstellen of klantgericht gaat werken? Veel belangrijker dan schijnzekerheden te zoeken in een blauwdruk-planvorming is het zoeken naar de hefbomen voor verandering. Met andere woorden: wat maakt nu dat er beweging in de gewenste richting in het gewenste tempo tot stand komt? Deze analyse is belangrijke input voor de keuze en richting van de veranderstrategie. Door de vraag ‘wat maakt dat veranderingen in deze gemeente succesvol zijn of niet?’ te doorgronden, wordt sturing mogelijk.

Stimuleer het gesprek

Vaak wordt er onvoldoende tijd en ruimte genomen om hier goed over na te denken. Het is daarom van belang om samen met mensen uit de organisatie te zoeken naar passende oplossingen. Om het gesprek te stimuleren. Waar doen we ons werk ook alweer voor? Hoe kan het anders, beter en slimmer? Het stimuleren van dit gesprek en het op het toneel brengen van eigen medewerkers om te veranderen op eigen kracht kan veel betekenen in het realiseren van de gewenste verandering.

Door kennis samen te brengen en kennis, ervaring en ambities van professionals serieus te nemen, ontstaat ruimte voor verandering  of vernieuwing. Het geheel vooraf expertmatig (extern) bedenken leidt namelijk vaak tot weerstand bij implementatie. Van belang is met de mensen die het werk (straks) daadwerkelijk moeten verzetten samen te convergeren naar zoveel mogelijk uniforme werkwijzen. Erover praten focust op de verschillen en de onmogelijkheden; samen ‘doen’ focust op het gezamenlijke.

Door samen te denken over de nieuwe werkwijze, deze te ervaren (te experimenteren) en samen te evalueren, ontstaat lering. Op deze wijze wordt denken en doen gekoppeld en wordt het mogelijk daadwerkelijk verbeterslagen te maken. Dit is de basis om iets jezelf eigen te maken en verbeteringen daadwerkelijk handen en voeten te geven. Samen met anderen werk je op die manier al vanaf het begin aan succesvolle implementatie.

Wilt u uw team uitbreiden met (interim-) professional die kennis heeft van organisatieveranderingen? Onze directeur Bedrijfsvoering Herrie Geuzendam maakt graag een afspraak met u voor een goed gesprek! Bel 06 – 20 21 82 27 of mail herriegeuzendam@jsconsultancy.nl.