Regie, een andere manier van werken

Vergeet de ellenlange beleidsstukken en verordeningen die in bureaulades verdwijnen en er alleen uitkomen als we zelf geen besluiten durven nemen. Of uitgebreide bestekken en bijbehorende perverse prikkel om tegen de laagste prijs in te schrijven om een werk binnen te halen.

De snelheid van de wereld om ons heen vraagt veel meer flexibiliteit en dat is moeilijk te vangen in een beleidsstuk, verordening of gedetailleerd bestek. Tegen de tijd dat je met alle partijen hebt gesproken en er een document ligt dat rijp is voor besluitvorming, is de wereld alweer verder. Of dat goed is of niet, daar brand ik mijn vingers niet aan. Het biedt in ieder geval kansen. Om op een ander manier te werken, om in te spelen op actualiteit en op meer ruimte voor zelfstandigheid. Het vraagt ook andere competenties van medewerkers en een andere manier van sturing.

Stellen van doelen en kaders die ondersteunend zijn aan de outcome, het resultaat. Daar draait het om bij regie en opdrachtgeverschap.

Wat wil je bereiken?

Wat goed past bij regie is Best Value Procurement (BVP) en de uitgangspunten die hieraan te grondslag liggen. Bij BVP beschrijf je de minimale eisen die je wilt stellen. Gebaseerd op wat je wilt bereiken, je doel en de kaders waarbinnen dat gerealiseerd kan worden. Denk hierbij aan beschikbare middelen, couleur locale, wet- en regelgeving of een politieke wens.

De opdrachtnemer geef je zoveel mogelijk ruimte zijn expertise in te zetten om datgene te doen wat nodig is volgens de afgesproken (kwaliteits)eisen. Het is ook aan de opdrachtnemer om te laten zien welke resultaten hij behaalt. Deze uitgangspunten zijn ook prima toe te passen in afspraken rondom regie.

Vertrouwen is uitgangspunt bij regie

Wanneer je werkt op basis van slim geformuleerde doelen en kaders vraagt dit een andere rol van de opdrachtgever. Een rol die uitgaat van vertrouwen en gericht is op loslaten in plaats van beheersen en controleren. De opdrachtgever faciliteert en stuurt bij wanneer dat nodig is. Dat vraagt veel inzet op de relatie met de opdrachtnemer om deze goed te leren kennen en te weten waar je op in moet zetten als opdrachtgever.

Je kunt je dus niet meer ‘verschuilen‘ achter een document, maar moet binnen gestelde doelen en kaders (zelf) beslissen. Dat vraagt om een andere manier van werken. Regie!

Vragen over regie in uw organisatie? Neem dan contact op met onze directeur Ruimte & Infra Guido Termont. Bel 06 – 33 32 19 61 of mail naar guidotermont@jsconsultancy.nl.