Regie houden op de stroom aan initiatieven, hoe doe je dat?

Het aantal mooie initiatieven dat ontstaat is vaak vele malen groter dan het aantal taken dat gemeenten en andere overheidsorganisaties in diezelfde tijd kunnen volbrengen. Voor je het weet heb je de eerste teleurgestelde inwoners aan je bureau, bij de wethouder of in de krant. Als publieke dienstverlener wil je echter graag dienstbaar zijn. Dat is je werk en dat verwacht de inwoner ook. Tijd dus om helder te zijn over wat je aankunt als organisatie en hoe je omgaat met initiatieven.

Verwachtingen managen en prioriteren klinkt wel lekker, maar ga er maar aan staan…

Als organisatie kun je sturing geven aan hoe je nieuwe initiatieven aanpakt. Echter;  je hebt geen invloed op de stroom aan initiatieven. Hoe kun je dan toch aan de slag met de vele voorstellen? Een van de mogelijkheden is om diversiteit aan te brengen in de manier van afhandelen.

Kleine initiatieven

Aan kleine initiatieven tot een bedrag van bijvoorbeeld € 2500 kun je een budget meegeven. De inwoners leveren een plan of ontwerp in – vormvrij uiteraard – en kunnen zelf aan de slag. Je biedt hooguit een kader in de vorm van een aantal spelregels én het vertrouwen dat het goedkomt. Uiteraard blijf je wel bereikbaar voor vragen en ga je af en toe eens langs.

Regisseur als linking pin

Grotere initiatieven

Initiatieven die groter zijn of meer ondersteuning vragen, kun je faciliteren door met cofinanciering aan de slag te gaan. Je levert bijvoorbeeld 50% of 75% van het benodigde bedrag voor het initiatief. Je biedt ontwerpkracht bij een van de bedrijven die werkzaamheden in bestek voor je uitvoert. Of koppelt je beheerteam aan een initiatief.

Ook is de inzet van andere collega’s in je organisatie een mogelijkheid. Zo kun je de  specialisten in subsidieaanvragen bij andere instanties inzetten. Je hebt als overheid tenslotte veel meer zicht op subsidiemogelijkheden dan de meeste inwoners. Of je biedt hulp bij eventuele vergunningaanvragen vanuit vergunningverlening. Voor al dit soort hulp is een regisseur als linking pin met de organisatie zeer welkom voor een initiatiefnemer.

Complexe vraagstukken of stapeling soortgelijke initiatieven

Bij complexe vraagstukken of een opeenstapeling van initiatieven in een buurt of wijk is een projectmatige aanpak een mogelijkheid. Hierbij formeer je eventueel samen met de inwoners een projectteam. De medewerker is er dan om vanuit de overheid te participeren.

Ruimte geven

Bedenk vooral geen uitgebreide procedures om initiatieven te ondersteunen, zoals teveel voorwaarden stellen aan ondersteuning, dichtgetimmerde subsidieregelingen uitrollen of uitgebreide medebeheerovereenkomsten en contracten aangaan. Ook zou ik de politiek op afstand houden. Zij zijn er om het kader te stellen en moeten het vertrouwen hebben dat de organisatie samen met de inwoners naar deze kaders opereren. Met ruimte om de grenzen op te zoeken. Informeer die bestuurder echter wel over alle mooie initiatieven die spelen en nodig hem of haar uit om langs te gaan. Daarmee toon je betrokkenheid en dat kunnen de meeste initiatiefnemers wel waarderen.

Wilt u uw team uitbreiden met een krachtige regisseur die prioriteiten weet te stellen? Neem dan contact op met Guido Termont, onze directeur Ruimte & Infra. Bel 06 – 33 32 19 61 of mail naar guidotermont@jsconsultancy.nl

Bekijk welke bijdrage onze professionals kunnen leveren binnen uw organisatie >>