Regie verbindt gemeente met inwoners

Er is een trend zichtbaar in gemeenteland. Een die enorm veel kansen biedt en grote meerwaarde kan opleveren voor de samenleving.

Nee, ik bedoel dan niet het fuseren naar een steeds grotere schaal, vanwege het meer en meer samenwerken van gemeenten. Ook het verminderen van het aantal ambtenaren heeft dan niet mijn aandacht. (Hoewel dat laatste ook wel een trend is die zeker voordelen kan opleveren, en over fusies en ambtelijke samenwerking raken we voorlopig ook niet uitgesproken.) Nee, ik doel op de steeds innigere samenwerking tussen het sociale en fysieke domein. Dat is in ieder geval de wens van steeds meer bestuurders en directeuren van gemeentelijke organisaties.

De gemeente als samenhangend geheel

Een samenwerking tussen het sociale en fysieke domein. Voor insiders in gemeenteland wellicht bijzonder, maar voor de meeste inwoners al jaren de normaalste zaak van de wereld. Die kijken niet naar hun gemeente als een organisatie die verdeeld is in kolommen of taakvelden. Nee, die zien hun gemeente als geheel, en gaan er vaak van uit dat de gemeente ook zo werkt. De medewerkers van gemeentelijke organisaties die regelmatig buiten zijn, merken dit aan de vragen die gesteld worden. Deze spitsen zich niet toe op een bepaald gebied, maar raken vaak vele onderdelen van een organisatie. Ook wanneer een bestuurder contact heeft gehad met inwoners, komt hij vaak met vragen van uiteenlopende aard terug de organisatie in.

Blog Week 11 afbeelding Inwoner wil iets

Bijzonder dus, dat de meeste gemeenten op een totaal andere wijze zijn ingericht dan onze inwoner verwacht. Zeker gezien de veranderende rol van de gemeente, en de behoefte om de inwoner meer ruimte te geven en samen vraagstukken op te lossen. En niet vreemd dus, dat bestuurders en directeuren hun organisatie die kant op sturen. De kant van meer samenhang.

Synergie geeft energie

Vanuit die behoefte om samen aan de slag te gaan, is regie een prachtige manier van werken bij het oplossen van vraagstukken. Regie moet dan leiden tot oplossingen met meer draagvlak, en samenwerkingen tussen alle partijen die een belang hebben in de publieke ruimte. Met als belangrijkste partij de eindgebruiker: onze inwoners.

Een steeds innigere samenwerking tussen het sociale en fysieke domein.

Terug naar het onderwerp waar ik mee begon. Veel organisaties zoeken op dit moment naar manieren om dichter bij de inwoner te werken, en richten zich daarbij ook op de samenhang tussen taakvelden. De een noemt dat gebiedsgericht werken, de ander combineert sociale wijkteams met medewerkers uit het fysieke domein, en de volgende zet kernbeheerders in. Hoe je het doet is van ondergeschikt belang. Het gaat er om dát je het doet. Er valt namelijk veel synergie te halen wanneer je vragen uit je omgeving in samenhang benadert.

Wilt u in samenhang regie voeren op vraagstukken van inwoners? Meldt u dan nu aan voor de leergang ‘Regisseren kun je leren’ >>

Wilt u uw team versterken met een ervaren regisseur? Bel of mail vandaag nog voor een kennismakingsgesprek met Guido Termont, Directeur Ruimte & Infra. Mail naar guidotermont@jsconsultancy.nl of bel 06 – 33 32 19 61.