Nathalie de Jong: “Regisseren kun je leren”

‘De gemeente Rotterdam heeft de afgelopen jaren flink gereorganiseerd. Rond 2011 is de afdeling Beheer & Onderhoud van de toenmalige dienst Gemeentewerken samengevoegd met de Roteb en Stadstoezicht. Het heeft geleid tot een nieuw cluster: Stadsbeheer. Dé grote uitdaging voor iedereen in  dit cluster is het realiseren van een integrale kijk op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte: hoe houden we deze schoon, heel en veilig?

Interview met Nathalie de Jong, stafadviseur Openbare Werken, gemeente Rotterdam

‘De gemeente Rotterdam heeft de afgelopen jaren flink gereorganiseerd. Rond 2011 is de afdeling Beheer & Onderhoud van de toenmalige dienst Gemeentewerken samengevoegd met de Roteb en Stadstoezicht. Het heeft geleid tot een nieuw cluster: Stadsbeheer. Dé grote uitdaging voor iedereen in  dit cluster is het realiseren van een integrale kijk op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte: hoe houden we deze schoon, heel en veilig?  Vroeger hadden de deelgemeenten als belangrijkste opdrachtgevers een bepalende stem. Nu deze zijn opgeheven, worden andere kwaliteiten gevraagd van ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor beheer en onderhoud. De nieuwe constellatie vraagt om een persoon die vanuit de gemeente  krachtig het voortouw neemt: een integraal adviseur die stevig in het proces zit, die lef, durf en overtuigingskracht ten toon spreidt in het overleg met gebiedscommissies, ontwerpers en landschapsarchitecten.

Nieuwe rol pakken

Een nieuwe rol vraagt om andere competenties. De medewerkers van het cluster Stadsbeheer maken die slag momenteel samen met JS Consultancy. Zij hebben een ontwikkel- en opleidingstraject ontwikkeld dat ambtenaren helpt bij hun nieuwe rol. We hebben voor hen gekozen vanwege hun ervaring bij andere gemeenten, met name ook bij het ontwikkelen van de regierol bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Samen verbindingen maken

Het opleidingstraject is een coproductie. Wij nemen als gemeente voornamelijk het inhoudelijke deel voor onze rekening. Bij meerdere modules worden eigen mensen als docent ingezet. JS Consultancy is de trekker voor het onderdeel competenties; samen leggen we de verbinding tussen deze competenties en de inhoud en de manier waarop we in Rotterdam werken. Het leren gebeurt zoveel mogelijk via praktijksituaties. Er wordt gewerkt met acteurs en met rollenspelen; ambtenaren kunnen bijvoorbeeld in een game de rol oppakken van gebiedsmanager of bewoner. Het belangrijkste:  alle deelnemers zien dat je kan leren om de regierol te pakken, op basis van je eigen voorkeursstijl en door een aantal competenties te versterken.’

Bent u op zoek naar een ervaren regisseur in uw organisatie? Voor vaste of tijdelijke basis? Wij hebben ze in huis! Neem contact op met Guido Termont, onze directeur Ruimte & Infra. Bel 06 – 33 32 19 61 of mail naar guidotermont@jsconsultancy.nl.