Regisseren in het netwerk: maatwerkopleiding voor gebiedsmanagers

Regisseren in het netwerk is een van de maatwerkopleidingen van JS Consultancy, in eerste instantie ontwikkeld voor de gebiedsmanagers van de gemeente Haarlemmermeer.

Het is een opleiding die stilstaat bij de netwerksamenleving, waarin nieuwe – niet hiërarchische – structuren ontstaan. Hoe kun je in een netwerk invloed uitoefenen en wat heb je daarvoor nodig? Op 19 april jl. was de eerste opleidingsdag voor het team gebiedsmanagers en assistent gebiedsmanagers.

Met opleidingsdagen én intervisie werken de deelnemers van het team aan inhoudelijke elementen en persoonlijke ontwikkeling. Steeds in het licht van de ontwikkeling die het team doormaakt in haar eigen specifieke context. De eerste module Zicht op het Netwerk werd mede verzorgd door Laurens de Graaf, senior docent / onderzoeker aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, Universiteit van Tilburg. Voor de deelnemers was zijn inleiding heel herkenbaar en bood het een extra fundament voor het dagelijks handelen. Een van de elementen betrof het fenomeen “best persons”: welke personen spelen een bepalende rol in wijken en buurten , en hoe kun je daar goed mee optrekken?

Stevig en afwisselend programma

Wat zijn kenmerken van regie, wat zijn rollen van de regisseur binnen de context van de gemeente en wat zijn kenmerken van netwerken? Met de antwoorden op deze vragen wordt vervolgens de vertaling gemaakt naar de persoon: de gebiedsmanager of gebiedsassistent die dagelijks werkzaam is in het netwerk binnen de wijken. Welke instrumenten en middelen zet hij in, wanneer grijpt hij in of laat hij juist los, hoe ziet het krachtenveld er uit en op welke wijze kun je effectief invloed uitoefenen zonder dat je macht hebt?

Naast het inhoudelijk stevige programma draait het tijdens deze dagen om persoonlijke effectiviteit en vaardigheden die vertaald worden naar de praktijk. Denk aan vragen als: hoe gaan we daadwerkelijk samenwerken met externe en interne partners in het netwerk? En wanneer zijn we effectief in onze interventies?

Wilt u praten over de mogelijkheden voor uw team? Wilt u ook aan de slag met de rol van regisseur? Neem contact op met Ida Wildeboer, onze Programmamanager Opleidingen. Zij komt graag langs voor een goed gesprek! Bel  06 12 91 90 26 of mail idawildeboer@jsconsultancy.nl