Ruim een miljard over in het Sociaal Domein: goed gestuurd?

De kranten hadden het deze week bijna allemaal op hun voorpagina staan: “gemeenten hielden in 2015 zo’n € 1,2 miljard over op hun WMO en Jeugdzorgbudgetten”. Goed nieuws zullen de kale rekenaars onder ons denken, dus goed gestuurd. Ware het niet dat er in 2015 en 2016 nogal wat te klagen viel bij diegenen die zorg wilden ontvangen.

Zo was de gemeente Tilburg al in 2015 in het nieuws met een item over “budget op, verwijs kind dan terug” (Volkskrant van 31 juli 2015) en is Utrecht door de rechter teruggefloten met de wijze waarop op de hulp werd gekort. Dus toch misschien niet zulk goed nieuws. Als gemeenten krijgen we geld om maatschappelijke vraagstukken op te lossen en als dat niet lukt en we wel geld overhouden hebben we een probleem. Niet goed gestuurd dus?!

De reactie van de VNG (website 31 oktober 2016) luidde in een notendop “Lange tijd was er onduidelijkheid over het budget en de aantallen cliënten. Gemeenten waren daarom voorzichtig: in dichte mist ga je niet gasgeven.” Dat de gemeenten mede verantwoordelijk zijn voor de mist wordt er niet bij vermeld. Zij bleven namelijk erg lang in de modus hangen “Het kan niet en we willen niet”. Dus toen met stoom en kokend water er alsnog iets moest worden geregeld (van Rijn zette namelijk door) kwamen er onhandelbare contracten waar niemand wat aan had.

Slecht gestuurd is mijn conclusie, want ook in de mist kun je vooruit gaan. Behoedzaam maar gestaag, en als je het even niet weet zijn er boeien in het water die laten zien dat je op koers ligt. Die boeien zijn de partners van de gemeenten in deze sector: bureaus Jeugdzorg,  zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Maar ja, dan moet je ze wel gebruiken.

Sturen is vooruit kijken op basis van alle beschikbare informatie. Het is mijn indruk dat de tucht van het verantwoorden nogal eens leidend is in de informatiestromen bij gemeenten en dat is de wereld op zijn kop. Dan kom je zeker niet vooruit.

Heeft u interesse in een (interim-) professionals voor uw team die goed weet te sturen?! Neem dan vrijblijvend contact op met Herrie Geuzendam, onze directeur Bedrijfsvoering. Bel 06 – 20 21 82 27 of mail herriegeuzendam@jsconsultancy.nl