Ruimte voor de regisseur

Het scenario ligt klaar, de acteurs zijn bekend, het budget is geregeld, de locaties verkend. Tijd om een regisseur te zoeken en aan de slag te gaan! Of werkt het zo niet?

Regie vanuit visie en strategie

Bij het maken van een film is de regisseur de initiator en is deze in een vroeg stadium betrokken bij het proces.

Een regierol bij de overheid werkt vaak net even anders. Waar de regisseur van een film meer een leidinggevende is en vanuit zijn scenario zelf een organisatie opbouwt, spreken we bij de overheid meestal over regie als rol. Deze rol wordt vaak geïntroduceerd vanuit een vastgestelde visie en strategie in een bestaande organisatie.

Het introduceren van een regierol in een staande organisatie betekent dat de regisseur aan de slag gaat binnen kaders die al gesteld zijn. En dat kan lastig zijn! Regie vraagt namelijk wel om een aantal voorwaarden. En wanneer deze geborgd zijn binnen de visie en strategie van een organisatie geeft dat ruimte voor de regisseur.

De voorwaarden

Een regisserende overheid gaat uit van partnership, wil graag kennis delen en spreekt van co-creatie. Ze denkt vanuit de vraag en doet een nadrukkelijk beroep op zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Wanneer je dergelijke voorwaarden vertaalt naar een organisatie, levert dat kernwaarden op die uitgaan van vertrouwen en lef om los te laten. Een organisatie die verantwoordelijkheid voor resultaat durft te delen en waar fouten leiden tot de vraag hoe het beter kan.

Wanneer de visie en strategie van een organisatie volledig gericht zijn op een overheid als regisseur, werkt dit voor de medewerker met een regierol uiteraard het eenvoudigst. Bestuur en directie zijn dan ambassadeur en faciliteren zijn rol ‘volledig’.  Dat geeft ruimte voor de regisseur om het meest ideale scenario voor zijn situatie te bedenken en vanuit vertrouwen te opereren.

Een regisseur bij de overheid moet ruimte hebben om zijn eigen verhaal te kunnen maken.

Bovendien moet hij zijn creativiteit en vakmanschap kunnen inzetten om met bevlogenheid aan de slag te gaan. Geborgd vanuit visie en strategie levert de regisseur dan het beste resultaat.

Wilt u uw visie en strategie richten op regie? Of wilt u uw team uitbreiden met een regisseur openbare ruimte? Neem dan contact op met Guido Termont, onze directeur Ruimte & Infra. Mail naar guidotermont@jsconsultancy.nl of bel 06 – 33 32 19 61.