Slimme monitoring voor de ‘Smart city’

De Omgevingswet neemt de beleidscyclus als uitgangspunt. Monitoring van de kwaliteit van de leefomgeving is daarin essentieel. Deze rapportageplicht mag echter geen verplicht nummer worden. We moeten breder kijken en ook aangrijpingspunten hebben voor een effectief handelingsperspectief. De Omgevingswet biedt die mogelijkheid door naast omgevingswaarden ook andere parameters te monitoren. Waar moeten we dan aan denken?

Metabolisme van de stad

In zijn boek ‘Slimme steden’ houdt Maarten Hajer een pleidooi voor een slimme stedenbouw. De stedelijke stofwisseling met ingaande en uitgaande stromen van verkeer, energie en afval(water) moet een grotere rol spelen bij de strategische planning van de stad. De stofwisselingsprocessen van de moderne stad bepalen mede de leefbaarheid en de gezondheid van die stad.

Stressfactoren oefenen druk uit op kwaliteit leefomgeving

Vanuit dat perspectief is het van belang om te kijken naar activiteiten die druk uitoefenen op het gezond functioneren van de stad. Dan kom je bijvoorbeeld uit bij de omvang en intensiteit van auto- en energiegebruik, bouwen en wonen en wat dit betekent voor de ingaande en uitgaande stromen van de stad. Door die activiteiten en stromen te monitoren creëer je handelingsperspectief voor duurzame gebiedsontwikkeling.

Faalfactoren gaan gepaard met maatschappelijke kosten

Het is ook een goed idee om te monitoren waar het stedelijke systeem niet naar behoren functioneert. Inzicht in faalfactoren biedt ook handelingsperspectief. Bij faalfactoren kun je denken aan verkeersongevallen, water op straat, leegstand, werkloosheid, afval en fijnstofemissies, explosies en branden. Deze faalfactoren gaan gepaard met maatschappelijke kosten. Met dat inzicht kunnen bestuurders beter prioriteiten stellen.

Dashboard met handelingsperspectief

Monitoring van de kwaliteit van de leefomgeving verdient aansluiting bij het discours van de slimme stad. De verslaglegging over het wel of niet halen van omgevingswaarden en doelstellingen voor de leefomgeving moet geen papieren tijger worden. Verslaglegging als wettelijke verplichting is geen oplossing. Een dashboard dat inzicht geeft in de stress- en faalfactoren creëert handelingsperspectief. Het laat beter zien welke knoppen bestuurders tot hun beschikking hebben.

Wilt u uw team (tijdelijk) versterken met een professional die kennis en expertise heeft op het gebied van de Omgevingswet? Bel of mail vandaag nog voor een kennismakingsgesprek met Guido Termont, Directeur Ruimte & Infra, guidotermont@jsconsultancy.nl of 06 – 33 32 19 61.