Sociale wijkteams Nijmegen: transformatie versterken door borgen van kennis

Nijmegen telt tien sociale wijkteams, waarvan de meeste al vier jaar geleden, nog voor de transitie, zijn opgezet. Het sociale wijkteam in Hatert bijvoorbeeld is in deze periode een goed geoliede machine geworden,  waarin men elkaars expertise waardeert en weet te vinden.

Tanja Banken, Manager Sociale Wijkteams: “Alles is bij ons ondergebracht in de sociale wijkteams: de klassieke Wmo, de nieuwe Wmo en alles omtrent jeugd. Maar we doen meer. Veel meer.”

“De sociale wijkteams verlenen en organiseren samen eerstelijns ondersteuning en zorg in de wijk en kunnen toewijzen naar en afstemmen met tweedelijns ondersteuners. Voor de benodigde kennis en kunde trekken wij specialisten aan, die we vragen om hun kennis te delen. Zo wordt er in Nijmegen intensief samengewerkt met een ambulant team, bestaande uit ambulant medewerkers en specialisten uit ‘de Combinatie’. Dit is een vereniging van een aantal grote aanbieders  in Nijmegen. Op deze manier leren we van en met elkaar.”

Verschillende teams werken samen

Emely Nederlof: “We hebben naast deze teams vier regieteams voor zaken rond multiproblematiek (drang- en dwangtrajecten) en een herindicatieteam ter ondersteuning van de wijkteams en het regieteam.  En dat is niet voor niets. De reeks afwerken/indicatiestelling is voor veel leden van de teams een nieuwe taak. Bovendien komt er naast vele herbeoordelingsgesprekken veel nieuwe informatie op de sociaal-wijkteammedewerkers af vanuit beleid, zorgaanbieders, onderzoeken, werkgroepen  en projecten.

Praktijksituaties leiden tot nieuw beleid.

Om voldoende ruimte te creëren om met deze informatie en de transitie aan de slag te gaan, neemt het herindicatieteam (eveneens medewerkers van de Combinatie, die voorheen bij de organisaties de AWBZ-indicaties aanvroegen) een gedeelte van de gesprekken van het sociale wijkteams over. Ook zijn ze ter consultatie beschikbaar of trekken zij, wanneer nodig, samen met de medewerkers van het wijk/regieteam op. Zo kan er samen een goede vertaling worden gemaakt van de oude AWBZ-indicatie naar een nieuw, transitieproof, Wmo 2015- of Jeugdwetadvies.”

Samen leren

Nijmegen heeft een leerhuis opgezet met verplichte en keuzemodules voor alle betrokkenen binnen de wijkteams. Tanja Banken: “Denk aan agressietraining, sociale netwerkstrategieën en huiselijk geweld. Ook zijn er modules over bijvoorbeeld autisme waar je je voor kunt inschrijven. Verder is er de transitiedesk, waarin we beleid en uitvoering met elkaar verbinden. Dit is eigenlijk een groep van beleidsmakers en professionals uit de wijk. Wekelijks is er overleg en alle betrokkenen kunnen daarbij aansluiten, bijvoorbeeld om een casus in te brengen die je niet samen met collega’s van het wijkteam kunt oplossen.  Als dat binnen de vergadering niet lukt, neemt een beleidsmedewerker de casus mee om verder te onderzoeken. Nieuwe informatie of aanvullingen op beleid worden opgespaard en via een nieuwsbrief aan iedereen verzonden. Ook casuïstiek waar maar weinig mensen van afweten wordt hierin meegenomen. Zo leiden praktijksituaties tot nieuw beleid.”

Als laatste voorbeeld noemt Tanja Banken het zogenaamde ‘spoorboekje’, waarin alle betrokkenen staan met naam en kennis en kunde en waarin speciale vaardigheden staan. Denk aan iemand die een bepaalde taal beheerst, zoals Somalisch of Arabisch.

Trots

Tanja Banken: “Veel van de wijkteams zijn vier jaar geleden al begonnen en hebben dus de gelegenheid gehad om te experimenteren. Vanaf begin 2015 zijn de transities met nieuw werk en nieuwe toeleidingprocessen van start gegaan. Het was en is een zware tijd voor de wijkteams, maar we liggen op schema. Per 1 oktober 2016 willen we de grote bulk achter de rug hebben en het lijkt erop dat het gaat lukken. Wat we wel merken is dat de mensen moe worden. Ook was er vorig jaar nog veel geduld met de sociale wijkteams, maar ik merk dat partijen nu verwachten dat alles wel loopt. En dat terwijl er nog steeds veel moet gebeuren, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdzorg maar ook formatief. Gelukkig krijgen we er nu na de aanvankelijke bezuinigingen weer wat formatie bij.”

Wilt u direct weten wat onze (tijdelijke) professionals sociaal domein voor uw organisatie en bijvoorbeeld de organisatie van uw wijkteams kunnen betekenen? Neem contact op met Michel Kollau, onze directeur Sociaal Domein. Bel 06 – 51 13 57 93 of mail naar michelkollau@jsconsultancy.nl.