Start talentprogramma ‘Beleidsadviseur Sociaal domein’

Voor jong talent heeft JS Consultancy een talentprogramma ontwikkeld dat leidt tot versnelde inzet als junior beleidsadviseur op de verschillende dossiers van zorg, jeugd en werk.

Maatschappelijke opgaven volgen elkaar in hoog tempo op en zijn complex van aard. Opgavegestuurde beleidsontwikkeling vraagt om stevigheid en voortdurende wendbaarheid van beleidsadviseurs. Een talentprogramma biedt uitkomst als u deze mensen niet of onvoldoende in huis heeft.

Inhoudelijke en professionele ontwikkeling op uw afdeling

Wij verzorgen een compleet  programma op maat rond de inzet van jong talent dat opgeleid wordt binnen uw afdeling. Wij bieden de talenten via groepstrainingen inhoudelijke én persoonlijke professionele groei aan. Kennismodules, vaardigheidstrainingen, ontwikkeldagen, intervisie, coaching en de uitvoering van een projectopdracht maken deel uit van het programma.

Heeft u interesse in een trainee junior beleidsadviseur op uw afdeling? Neem vandaag nog contact op met Michel Kollau, directeur Sociaal. Bel 06 – 51 13 57 93 of mail naar michelkollau@jsconsultancy.nl