Sturen op jongeren?

De gemeente Tilburg lijkt in de kramp te zitten van sturen op achterhaalde contractuele afspraken, in plaats van met een integrale blik en samen met partners te kijken naar wat goed is voor jongeren.

Nog niet zo lang geleden kraaide de gemeente Tilburg victorie over het effect van samenwerking binnen de sociale wijkteams (rapport van 28 januari 2015). Hoewel ik aan deze prestatie natuurlijk niets af wil doen, stond vandaag in de krant op een ander domein van de decentralisatie, de Jeugdzorg, een ander verhaal. “Budget op? Verwijs kind dan terug” kopte de Volkskrant van 31 juli 2015.

Budgetplafond

Het verhaal gaat zo: de gemeente heeft een aantal partners in de jeugdzorg gecontracteerd en heeft daar afspraken gemaakt met een budgetplafond erin. Niet ongebruikelijk in deze transitieperiode van de decentralisaties. Nu zijn er blijkbaar populaire therapeuten en minder populaire, want de ene is door het budget heen (we schrijven halverwege 2015) en de ander nog niet.

Maar nu komt het. De woordvoerder van de gemeente stelt: “Er zijn nog genoeg aanbieders die nog wel budget hebben, daar kunnen de terugverwezen kinderen snel terecht”… Ik denk dat we hem allemaal wel voelen, toch?

Schuiven met jongeren

In termen van sturing- en beheersingsvraagstukken (planning & control) is dit natuurlijk ook een interessante casus. Waar wij, en niet alleen wij, al tijden pleiten voor integrale sturing binnen het gemeentelijke domein op relevante parameters en proces, zie je dat dit hier nog niet helemaal gelukt is. De traditionele kramp van sturen op geld en vasthouden aan niet houdbare afspraken doet zich hier ook gelden. Want wat gaan we doen? We gaan niet in overleg met het werkveld en laten het geld van een instelling met een overschot vloeien naar een instelling met tekorten, nee, we gaan met de jongeren schuiven.

Samenwerken

Terecht wordt in het artikel gesteld dat je daar ook anders mee kunt omgaan. Zo rekent Breda bijvoorbeeld aan het eind van het jaar af. Integraal sturen betekent voor deze casus dus dat je voorbij de grenzen van jouw eigen afspraken gaat kijken. En daar komt het toverfrase weer, SAMEN MET JOUW PARTNERS IN DIT DOMEIN. Ik wens Tilburg en andere gemeenten een vruchtbare transformatie toe.

Heeft uw organisatie behoefte aan een (interim-) professional die ervaring heeft in planning & control? Neem dan contact op met Herrie Geuzendam, onze directeur Bedrijfsvoering. Bel 06 20 21 82 27 of mail naar herriegeuzendam@jsconsultancy.nl