Tijd voor transformatie

Nu de transitie een feit is, buigen gemeenten zich over de volgende uitdaging in het proces: de transformatie. Voor gemeenten een uitgelezen kans om – binnen de gestelde kaders – op eigen wijze vorm te geven aan de hulp-, zorg- en dienstverlening.

Een gecompliceerde opgave, rijk aan kansen. Bovendien een belangrijke stap op weg naar de geambieerde integrale aanpak.

Integraal werken?

Binnen sociale wijkteams worden de krachten al enige tijd gebundeld. Professionals vanuit verschillende organisaties brengen hun kennis en expertise samen om te werken aan complexe casuïstiek. Een goed begin. Maar om te komen tot een écht integrale aanpak moet nog een belangrijk knelpunt verholpen worden. Professionals zijn veelal nog werkzaam voor de organisatie van hun expertise. Positief in het kader van expertise- en deskundigheidsbevordering. Barrière op de weg naar een integrale aanpak.

Waarom? Verschillende expertises werken toch al samen (dus integraal)?

Zeker. Maar in de huidige constructie opereren professionals als ‘ambassadeur van de eigen organisatie’. Het is daarmee onvermijdelijk dat het commercieel belang van de organisatie, naast het belang van de cliënt, een rol speelt in de uitvoering. Een onwenselijke situatie. Zeker nu non-profit organisaties sinds de transitie en de bezuinigingen hevig met elkaar moeten concurreren. Bovendien is het voor professionals lastig om buiten de bestaande kaders te denken  wanneer zij hiermee nog zo sterk verbonden zijn.

De oplossing lijkt voor de hand liggend: iedere gemeente neemt de professionals zelf in dienst. Echter, daarmee ontstaat een vraagstuk op het gebied van behoud en doorontwikkeling van specialisme. In hoeverre is er nog sprake van integrale aanpak wanneer specialisme verloren gaat? Een ingewikkeld vraagstuk waarmee gemeenten de komende periode volop aan de slag gaan.

Bent u op zoek naar een (interim-) professional met een integrale aanpak en oog voor detail die zich in wil zetten voor een goede transformatie? Neem contact op met Michel Kollau, directeur Sociaal Domein. Bel 06 51 13 57 93 of mail naar michelkollau@jsconsultancy.nl.