Traineeships brengen markt jong financials in beweging

Lokale overheden houden de deuren dicht voor jonge talentvolle financials, terwijl er wél behoefte is aan deze groep. Om de zaken nog verder te compliceren, zien veel jongeren de overheid niet als aantrekkelijke werkgever. Hoe kan deze situatie veranderd worden?

JS_JT_3 personenAdviseur bedrijfsvoering Hans Rasch van JS Consultancy: “Wij ervaren keer op keer dat traineeprogramma’s een stap in de juiste richting zijn.” JS Consultancy staat voor de visie dat in- en doorstroom van jong talent gelijk is aan het investeren in organisatieontwikkeling, innovatie en creativiteit. Jong talent kijkt namelijk met een andere bril naar de bestaande dynamiek en handelt op pragmatische en verfrissende wijze. In het geval van de jonge financials is alleen al hun kennis en kunde rond informatisering van grote waarde – om niet te zeggen essentieel –  voor de transformatie naar een ‘kleinere, regisserende en slimmere overheid’. Reservebank is leeg In iedere organisatie is een evenwichtige leeftijdsopbouw een groot goed. Kort door de bocht: senior medewerkers hebben veel ervaring en vaak een goed reflectievermogen, jonge mensen brengen nieuw elan met zich mee én de nieuwste inzichten binnen het werkveld.

Overheden kennen die balans in leeftijd al een tijdje niet meer: slechts 11% van de medewerkers is jonger dan 35 jaar. Rasch stelt met de uitspraak ‘de reservebank is leeg’ dat gemeenten en andere lokale overheden ruimte moeten maken voor de professionals die zij de komende jaren nodig hebben. “Er is beleid nodig. Anders gaan gemeenten op enig moment professionals met te weinig ervaring of met onvoldoende relevante ervaring aannemen. Dit leidt tot stagnatie in de bedrijfsvoering.”

Schijnbare tegenstelling

Het lijkt een tegenstelling: jonge financiële talenten zijn schaars én niet schaars. Ze zijn er namelijk wel, maar komen om verschillende redenen niet binnen bij lokale overheden. Bezuinigingen, de bijbehorende vacaturestops, geringe mobiliteit en de behoefte aan direct productief inzetbare medewerkers zijn redenen voor het uitblijven van de vraag. De krapte bestaat eruit dat er feitelijk geen vraag is, terwijl managers wel erkennen dat er nieuwe instroom nodig is, zo blijkt uit een onderzoek dat JS Consultancy hield onder haar opdrachtgevers. Aan de andere kant krijgen jonge professionals vaak niet de gelegenheid om kennis te maken met de overheid als werkgever. Hierdoor kiezen ze vaker voor een carrière elders.

Trainees dragen daadwerkelijk bij

Een traineeprogramma biedt mogelijkheden. Jonge (financiële) talenten vinden een dergelijk programma aantrekkelijk doordat ze zich nog niet volledig hoeven vastleggen, maar kunnen ‘hoppen’ tussen verschillende functies. Tegelijkertijd krijgen ze intensieve begeleiding. Op de werkvloer, en in het geval van JS Consultancy  daarnaast een intensief programma waarin de trainee zelf, het team en de organisatie aan bod komen.  Zeker de meer maatschappelijk bewuste talenten willen de overheid vanwege al deze aspecten graag ‘ervaren’. Voor gemeenten en andere overheden bieden traineeprogramma’s de mogelijkheid om straks niet ‘slechts’ een volle reservebank te hebben, maar jonge talenten die volledig inzetbaar zijn. Rasch: “De inzet bij traineeprogramma’s is dat jonge talenten echt iets bijdragen en daar is meer dan ooit behoefte aan.”

Behoefte aan inspiratie? Een goed gesprek brengt u altijd verder. Neem contact op met Frank Puchala, senior adviseur Bedrijfsvoering. Bel 06 – 33 32 19 80 of mail frankpuchala@jsconsultancy.nl.