Transities sociaal domein: stilstaan bij de successen

Routes bewandelen die nog niet uitgestippeld zijn: dat is de actuele werkpraktijk op veel afdelingen binnen het sociaal domein. Dit maakt dat er soms meer vragen dan antwoorden zijn. De jeugdzorg is een van de terreinen waar professionals druk doende zijn met het vormgeven en uitvoeren van het nieuwe beleid.

De transitie staat nog in de kinderschoenen en er is nog veel werk aan de winkel, zo blijkt uit de brief die het CNV op 22 september jongstleden verstuurde aan de vaste commissie voor VWS. De vakbond roept onder meer op tot eenduidig gemeentelijk jeugdzorg beleid. Klik hier voor de volledige brief.

Nauwe samenwerking in wijkteam

Tegelijkertijd klinken er  positieve geluiden. Bij een Centrum voor Jeugd en Gezin in Zuid-Holland werkt Sanne als lid van het wijkteam (jeugd). De leden van het team hebben allemaal hun eigen achtergrond en expertise. Professionals die voorheen bij verschillende organisaties werkzaam waren, werken nauw samen als team om de hulpverlening aan multiprobleemgezinnen vorm te geven.

Zorg op maat gemakkelijker

“Doordat alle expertises binnen het team vertegenwoordigd zijn, wordt het mogelijk om multiprobleemcasuïstiek écht aan te pakken”, aldus Sanne. “In de dagelijkse uitvoering doen de teamleden vaak een beroep op elkaars expertise. De lijnen tussen de verschillende expertises zijn nu kort. Dit werkt ‘ontbureaucratiserend’, waardoor de stap naar zorg op maat steeds kleiner wordt.” Hierbij werkt het volgens Sanne ook positief dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulpverlening niet alleen draagt, maar ook voelt.

Successen delen

Professionals bewandelen al wegen die gaandeweg nog gebaand moeten worden. In de dagelijkse praktijk is het hierdoor soms lastig het proces – en de kans om hierop als professional invloed uit te oefenen –  te overzien. Het  is belangrijk ook de successen met elkaar te blijven delen om de transformatie samen vorm te geven.