Van Wmo- naar jeugdconsulent: ambitie én noodzaak

Binnen ons Expertisecentrum Wmo en Jeugd komt alle dienstverlening rondom Wmo & Jeugd samen. Het verzorgen van (maatwerk)opleidingen voor zowel (ervaren) consulenten als young professionals is hier een belangrijk onderdeel van. Bijdragen aan de ontwikkeling van professionals draagt immers bij aan de kwaliteit van zorg.

Van zorg naar overheid

Een van deze professionals is Manon Heijnen (30). Manon werkt sinds januari 2015 bij JS Consultancy als Wmo-consulent en kon bij binnenkomst direct aan de slag bij gemeente Tiel. Tegelijkertijd startte ze ook met de opleiding tot Wmo-consulent, die geheel in het teken stond van de Wmo 2015. Een mooie start voor Manon: enerzijds opgeleid worden in alle nieuwe regelgeving en anderzijds deze kennis direct kunnen toepassen en ervaren in de praktijk.

‘Ik wens een specialist te zijn binnen één wet, maar wel één met een breed scala aan kennis van de andere wetten.’

De stap om bij JS Consultancy te werken, was voor Manon een belangrijke in haar professionele ontwikkeling. Waar ze voorheen namelijk werkzaam was binnen de langdurige zorg, als indicatiesteller bij het CIZ, zette ze nu bewust de stap naar werken binnen de overheid. Een mooie kans om zich breder te oriënteren en meer verbindingen te kunnen leggen tussen mensen en instanties.

De jeugd is de toekomst

Ambitie en enthousiasme is wat Manon uitstraalt. Ze heeft een intrinsieke behoefte om meer ervaring op te doen en alsmaar te blijven leren. ‘Ik voel me nog niet geroepen om me te binden aan een gemeente of een instantie. Ik wil zien en ervaren hoe andere gemeenten werken en wat hun visie en beleid is. Meer kennis en ervaring opdoen.’

Het is dan ook geen verrassing dat Manon de vervolgopleiding tot jeugdconsulent start. Deze opleiding is afgelopen jaar door JS Consultancy ontwikkeld, vanwege de toenemende vraag naar jeugdconsulenten vanuit gemeenten. Een logische ontwikkeling, gezien het feit dat gemeenten nu verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp. Manons interesse om deze opleiding te volgen, komt voort uit haar eerder genoemde ambitie en continue behoefte naar nieuwe uitdagingen. Daarnaast komt haar interesse ook voort uit haar ervaringen in de praktijk en de opgemerkte noodzaak tot meer jeugdconsulenten en meer breder georiënteerde consulenten.

Er is volgens Manon veel jeugdproblematiek gaande, waarvan een groot deel met de juiste aandacht mogelijk voorkomen kan worden. ‘De jeugd is de toekomst, en juist jonge mensen zijn nog in ontwikkeling. Precies dat beetje extra zorg en aandacht in deze ontwikkelingsfase kan leiden tot minder problemen nu en later.’

Daarnaast krijgt ze als Wmo-consulent regelmatig te maken met gezinnen die een vorm van hulp nodig hebben. Ze merkt hierbij dat gezinnen zoekende zijn naar, en behoefte hebben aan, één aanspreekpunt. Uit haar ervaring blijkt dit echter lastig, aangezien Wmo-consulenten betrokken zijn bij de (jong)volwassenen binnen het gezin, en jeugdconsulenten bij de kinderen. Een centraal aanspreekpunt lijkt wenselijk, en een constructieve samenwerking tussen Wmo- en jeugdconsulent vaak ook.

Een mooie kans om zich breder te oriënteren en meer verbindingen te kunnen leggen tussen mensen en instanties.

Tot slot merkt ze dat de overgang voor een jongere van de Jeugdwet naar de Wmo groot kan zijn. Waar ligt de grens van de ene wet, en waar begint de ander? Hoe zorg je ervoor dat intensieve zorg of ondersteuning binnen de Jeugdwet op een passende wijze overloopt in minder ondersteuning binnen de Wmo?

Meer verbinding tussen mensen, wetten en beleidsvelden

Kortom, voor Manon is het een geweldige uitdaging om met haar ervaring als Wmo-consulent en straks met haar nieuwe kennis als jeugdconsulent, een brug te slaan tussen beide terreinen. Zo hoopt Manon meer te kunnen betekenen binnen de jeugdproblematiek, beter in te kunnen spelen op de behoefte van gezinnen en meer samenwerking te creëren tussen Wmo- en jeugdconsulenten. ‘Ik wens een specialist te zijn binnen één wet, maar wel één met een breed scala aan kennis van de andere wetten.’ Verbinding is daarbij het sleutelwoord. Meer verbinding binnen het gezin, meer verbinding tussen cliënt en consulent en meer verbinding tussen wetten en beleidsvelden.

Wil je meer weten over deze opleiding? Neem contact op met onze directeur Sociaal Domein Michel Kollau. Bel 06 – 51 13 57 93 of mail naar michelkollau@jsconsultancy.nl

Ben je geïnteresseerd in een van onze opleidingen?
Bekijk onze opleidingenpagina >>