Vertrouwen op de kennis en kunde van de regisseur

Het is zomer, heerlijk. En voor iedereen die moet doorwerken is er mogelijk wat tijd om – a la summerschool – hier en daar eens wat extra kennis op te doen. Het is tenslotte niet voor niets reces!

Dat brengt mij op de volgende vraag. Moet je als regisseur kennis hebben van het vakgebied om een goede regisseur te zijn? Ik denk soms van wel! Dat wil niet zeggen dat wanneer iemand op een bepaald vakgebied geen kennis heeft hij/zij dit niet kan leren. Volgens mij kun je alles leren, als je maar wilt. Of zoals mijn oma vroeger zei: ‘kan niet is dood en wil niet ligt er naast’.

Publieke dienstverlener

Een regisseur is in eerste instantie een publieke dienstverlener en helpt het initiatief van de inwoner of organisatie verder. Hij of zij kan ondersteunen en samen met die inwoner of organisatie bepalen wat er nodig is. Daarvoor is vakinhoudelijke kennis in principe geen vereiste. Wel een brede maatschappelijke interesse en kennis van wat je organisatie te bieden heeft.

Generieke regisseurs

Afhankelijk van de complexiteit van het vraagstuk waar een regisseur mee wordt geconfronteerd kan hij of zij de vragen zelf of met consultatie van de achterban afhandelen. Wanneer een vraagstuk te complex is voor een generieke regisseur en specifieke kennis vraagt of qua omvang te groot is in tijd, kan een specialist ingeschakeld worden. Deze haal je dan naar de voorkant van de organisatie om al dan niet samen met de regisseur aan de slag te gaan. In ieder geval blijft de regisseur betrokken.

Specifieke regisseurs

Alternatief is om in plaats van generieke regisseurs meer specifieke regisseurs in te zetten. Bijvoorbeeld een regisseur fysiek of regisseur sociaal. Zij zijn in staat een vraagstuk langer bij zich te houden waarmee je ook snelheid in het proces houdt en zo min mogelijk overdrachtsmomenten noodzakelijk zijn.

Uiteraard zijn er nog vele andere manieren om regie te organiseren en is dat ook sterk afhankelijk van hoe je organisatie verder is ingericht.  Wat voor mij wel vaststaat is dat je een regisseur zelf moet laten bepalen wat hij of zij nodig heeft om hiaten qua kennis en kunde op te vullen. Want een regisseur die zijn eigen ontwikkeling kan regisseren heeft de inwoner veel te bieden!

Wilt u uw team uitbreiden met een regisseur die zijn eigen ontwikkeling kan regisseren? Neem dan contact op met Guido Termont, onze directeur Ruimte & Infra. Bel 06 – 33 32 19 61 of mail naar guidotermont@jsconsultancy.nl

Bekijk welke bijdrage onze professionals kunnen leveren binnen uw organisatie >>