Jong talent: vinden, binden, boeien en bloeien

Om te zorgen dat uw organisatie in kan spelen op de huidige trends én klaar is voor de toekomst is jong talent een waardevolle investering. Maar hoe zorg je ervoor dat die investering loont? Wij delen graag onze jarenlange ervaring met talent- en traineeprogramma’s om te zorgen voor een succesvolle in- en doorstroom.

Vinden: werving en selectie

Voor sommige functies zijn er volop jonge talenten, voor andere functies zijn ze om verschillende redenen schaars. Hoe vind je hen? Het antwoord: dicht bij de bron. Contacten met hogescholen en universiteiten zorgen ervoor dat wij ook deze functies zonder veel moeite kunnen vervullen. Ook social media vormt een belangrijk onderdeel van de werving, aangezien ‘generatie Y’ hier vaak te vinden is.

Binden: aantrekkelijk programma

Voor startende hbo’ers en academici is de combinatie van werken en leren doeltreffend en inspirerend. Met een dergelijk programma werken ze zowel aan hun professionele als aan hun persoonlijke ontwikkeling. De overheid heeft een bijzondere rol in de samenleving en is door deze rol continue aan verandering onderhevig. Zeker de meer maatschappelijk bewuste talenten willen de overheid vanwege deze aspecten graag ‘ervaren’. Het is ook vanwege dit aspect van belang om op voorhand goed na te denken over het programma dat geboden wordt. Wij bieden een programma waarbij deelnemers in grote mate zelf regie nemen voor het leerproces en hun eigen ontwikkeling. Dit sluit aan bij de behoefte van de Y-generatie en past bij een moderne overheid.

Boeien: afwisselend en actief

Een opleidingsprogramma zorgt ervoor dat jonge talenten in de volle breedte en diepte inzicht krijgen in het werken voor een overheidsorganisatie. De junior is gemiddeld een dagdeel per week bezig met de opleiding. Kennismodules, vaardigheidstrainingen, workshops, ontwik­keldagen, intervisie, coaching en een innovatieopdracht maken deel uit van het programma. Door de combinatie van training, coaching en werken kunnen de talenten het geleerde direct toepassen in de werkpraktijk. In de opleiding zelf zorgen afwisseling in leervormen, onderlinge kennisuitwisseling en actieve leerstijlen ervoor dat de talenten met plezier aan het werk zijn.

Bloeien: inhoudelijke en persoonlijke uitdagingen

Jonge talenten hebben behoefte aan inhoudelijke uitdagingen. Ze hebben bovendien vertrouwen en vrijheid nodig om vanuit hun eigen blik te kijken naar de organisatie en de omgeving. Daarnaast opereren ze graag in een regionaal of interregionaal netwerk. Met onze talentprogramma’s komen talenten vanuit vele overheidsorganisaties samen om te leren en ervaringen uit te wisselen. Om te zorgen dat de talenten bloeien, is het nodig dat er in hen geïnvesteerd wordt in de vorm van opleiding, coaching en begeleiding. Voor optimaal succes investeren we ook in de begeleiding van de mentor en managers van de trainees.

Samenhang met organisatiedoelen

Ten slotte: een talent- of traineeprogramma is een goede manier om ervoor te zorgen dat de in- en doorstroom van jong talent op een gedegen en succesvolle manier plaatsvindt. Het is daarbij belangrijk dat het talentprogramma samenhangt met de strategische organisatiedoelen. Investeren in jong talent doe je ten slotte niet alleen om werk op te pakken; het is een investering in de organisatie.

Zeker voor kleinere overheidsorganisatie kan het betrekken van een bureau zoals JS Consultancy dat gespecialiseerd is in talentprogramma’s een enorme winst betekenen, aangezien zo de kennis en capaciteit in huis wordt gehaald die niet altijd in de organisatie zelf voorhanden is.

Wij hebben zulke jonge talenten voor u in huis! Neem contact op met Barbara Gerritsen, onze programmamanager Opleidingen. Bel 06 30 18 14 21 of mail naar barbaragerritsen@jsconsultancy.nl.