“Voor verbinding moet je achter je bureau vandaan”

Eerste Kamerlid Annemarie Jorritsma spreekt bij aanvang van het congres over het thema overheid in verbinding. “De grote opgave waar overheden voor staan, is dat ze in verbinding met burgers, maatschappelijke instellingen en marktpartijen beslissingen gaan nemen.”

Annemarie“Vroeger ging het – gechargeerd – om ‘wij bedenken iets en burgers volgen dat op.’ Tegenwoordig moeten overheden aan de voorkant in gesprek gaan met burgers en andere partners over behoeften en wensen én zich vervolgens afvragen wie waarvoor verantwoordelijk is.”

 Verbinden is essentieel

“80 procent van de bevolking is tegenwoordig goed opgeleid. Daardoor begrijpen mensen beter dan voorheen wat de overheid doet en denken ze daarover na. Bovendien hebben ze veel meer communicatiemiddelen tot hun beschikking om te reageren. Het vraagt aandacht daar snel en gericht op in te spelen. In verbinding treden is daarvoor een essentiële stap.”

 Iedereen verantwoordelijk

“Tegelijkertijd wijzen burgers bij allerlei actuele onderwerpen naar de overheid. Tegenwoordig vraag ik eerst: “En wat denkt u er zelf aan te kunnen doen?” Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Bovendien hebben we elkaar nodig om goed in te spelen op ontwikkelingen.”

 Naar buiten

“Dit congres levert een belangrijke bijdrage aan de bewustwording rond verbinding. Mijn belangrijkste advies? Ga naar buiten toe. De ambtenaren die rechtstreeks in contact staan met burgers en organisaties zijn hier al volop mee bezig. Maar denk aan al die mensen die werken aan beleidvorming, financiën en control of zich bezighouden met ICT: zij komen nooit in contact met degenen waar we het uiteindelijk voor doen. Ook zij moeten zichzelf de vraag stellen waar de verantwoordelijkheid ligt. En ook zij moeten zo nu en dan achter hun bureau vandaan, praten met collega’s van andere afdelingen en naar buiten toe.”

Wilt u in verbinding komen? Met ons en/of met (interim-)professionals voor uw organisatie? Vul dan, geheel vrijblijvend, ons contactformulier in >>