Wees een controller van vertrouwen en geluk!

In een tijd waarin Google op basis van surfgedrag de uitbraak van een virus kan voorspellen, wordt het tijd dat wij als controllers informatie vooral gaan waarderen om de voorspellende waarde. Informatie waarderen als basis voor het goede gesprek in plaats van om de verantwoordingswaarde. Maar als we informatie op die manier gaan waarderen,  dragen we dan bij aan een gelukkigere werkomgeving of vergroten we alleen maar de afbreukrisico’s?

De functie van informatie

Informatietechnologie en ‘het goede doen’ verschijnen prominent in kranten en documentaires. Informatie komt overal tot ons, en vrijwel altijd gratis. Het is, volgens Mason in het Financieel Dagblad, daarom tijd om na denken over andere verdienmechanismen of een ander soort kapitalisme. Tegenlicht toonde echter een uitgebreide documentaire over betekenisvol ondernemen. Een wijze van ondernemen waarbij je niet alleen maar focust op winstmaximalisatie, maar vooral je rol wilt spelen in het oplossen van maatschappelijke problemen. En ja, winst maken mag dan ook nog steeds.

Het wordt tijd dat wij als controllers informatie vooral gaan waarderen om de voorspellende waarde.

Wantrouwen versus vertrouwen

Het vak van de controller of de inrichting van organisaties is veelal gebaseerd op het gevoel zelf de touwtjes in handen te willen houden. De behoefte om zelf de controle te behouden en te kunnen bepalen. De functiescheiding van Starreveld, waarbij tegengestelde belangen worden gecreëerd, is daar naar mijn mening een mooi voorbeeld van. Maar wat als je als individu het beste uit jezelf kan halen, in een bedrijf dat werkt aan het oplossen van maatschappelijke problemen inclusief die van jou? De browniefabriek Greyston Bakery laat zien hoe dat kan. Geen sollicitatieprocedure. Als er werk is ben je welkom… Iedereen. Nu rest de vraag: als je constant vertrouwen blijft schenken in je medewerkers en omgeving, verbeter je dan de prestaties van je organisatie of laat je de risico’s onverantwoord oplopen?

Wat als je als individu het beste uit jezelf kan halen, in een bedrijf dat werkt aan het oplossen van maatschappelijke problemen inclusief die van jou?

Ook in de gemeentelijke context komt het hebben van vertrouwen in elkaar steeds prominenter naar voren. Niet gaan voor het protocol, maar werken vanuit een gezamenlijk streven naar een optimale oplossing. De bewegingen in het sociaal domein en straks ook in de Omgevingswet laten daar voorbeelden van zien. Aarzelend soms, maar ze zijn er. Het is dan aan de controller en zijn of haar team om dit vertrouwen handen en voeten te geven. De soft controls te verbinden met de hard controls. Heldere en relevante informatie. Niet teveel en niet te weinig. Daar is genoeg van, zou ik zo zeggen. Nu het goede gesprek nog.

Heeft uw organisatie ook behoefte aan een (tijdelijke) controller die vertrouwen en geluk verspreid? Bekijk welke bijdrage onze interim professionals binnen uw organisatie kunnen leveren >>