Onze Young Public Controllers gaan aan de slag!

Als onderdeel van de leergang Young Public Control worden zeven enthousiaste en leergierige controllers via een praktijkopdracht uitgedaagd om na te denken over de mogelijkheden om het werk rondom de P&C-cyclus innovatiever, slimmer en beter te doen.

Gedurende dit traineeship krijgen de young professionals de kans om te leren in de praktijk en dit tegelijkertijd te spiegelen aan de ervaring van docenten en opdrachtgevers. Een mooie weg die zal leiden naar verbinding en brede suggesties voor innovatie. 

Prikkelende introductie

Op 10 mei jl. werd de praktijkopdracht op de VU Amsterdam / Zijlstra Center gepresenteerd. Ter inspiratie was er voorafgaande aan de presentatie een lezing van Gerda van Dijk, directeur Zijlstra Center, over “organisaties vanuit een ecologisch perspectief”. Haar betoog gaf de juiste bril om te kijken naar gemeentelijke organisaties en de rol van public controllers.

Edwin Westphal, concern controller Gemeente Zaanstad, leidde vervolgens de centrale vraag voor de praktijkopdracht in. Hierin presenteerde hij zijn ervaring rondom veranderende verhoudingen tussen overheid, markt en samenleving, en de structuur- en sturingswisselingen die dit met zich meebrengt. Hierbij werd eens temeer duidelijk dat statisch en dynamisch organiseren binnen de gemeentelijke organisaties zich beter en efficiënter moet gaan verhouden. De rol van public business control is daarbij onmiskenbaar. Maar wat is daarvoor nodig en welke kansen en mogelijkheden zijn er in termen van innovatie?

De centrale vraag

De young public controllers buigen zich tijdens de opdracht over de volgende centrale vraag:

‘Welke mogelijkheden / kansen zien jullie om meer ruimte te creëren in de hiërarchische (statische) organisatie om invulling te kunnen geven aan netwerksturing? En wat is ervoor nodig om beide systemen goed naast elkaar te kunnen laten functioneren?’

Voor de uitwerking van de opdracht wordt de groep young public controllers in twee deelgroepen opgesplitst, zodat twee unieke uitwerkingen en invalshoeken worden geformuleerd op de centrale vraag. JS Consultancy begeleidt elke groep procesmatig tijdens speciale werkbijeenkomsten, met als doel de voortgang te bewaken, te reflecteren op de groepssamenwerking, elkaar feedback te geven en uitdagingen aan te reiken om samen tot topprestaties te komen.

Op 14 februari 2017 worden de resultaten van de praktijkopdracht gepresenteerd aan opdrachtgever en jury. In een Dragons’ Den-achtige setting worden de ideeën en suggesties voor innovatie gepresenteerd. Wij kijken uit naar deze dag en wensen de young public controllers veel succes!


Wilt u uw team ook uitbreiden met zo’n enthousiaste young professional? Neem contact op met onze directeur Bedrijfsvoering Herrie Geuzendam. Bel 06 -20 21 82 27 of mail naar herriegeuzendam@jsconsultancy.nl.

Meer weten over het traineeship Young Public Control?
Bekijk onze pagina met meer informatie over het opleidingsprogramma>>