Zinvolle regie op besturen met data

Steeds meer gemeenten erkennen de waarde van informatiegestuurd werken. De gemeente Den Haag stelde twee jaar geleden al een roadmap op om analytics en business intelligence onderdeel te maken van de sturingsstrategie. Er zijn gemeenten die de waarde van BI inzien, maar nog zoekende zijn naar de manier waarop zij informatiegestuurd werken kunnen implementeren. Het sturen, beheren en benutten van data vraagt om heldere regie en synergie tussen gemeenten en belanghebbenden.

Concreet en oplossingsgericht: BI om te verbeteren

Ik was deze week op bezoek bij een grotere gemeente en zij legden uit waar de schoen wringt bij de implementatie van BI. De vraag: hoe krijg je een organisatie, mensen en middelen mee in informatiegestuurd werken? Wat blijkt uit gesprekken met gemeenten is dat de toegevoegde waarde van BI pas wordt gezien als mensen in de organisatie de concrete verbeterpunten door gebruik van BI zien. Onderzoek van Solipsis wijst uit dat 80% van ongeveer 30 ondervraagde gemeenten – groot en klein – niet duidelijk de toegevoegde waarde ziet van BI. Driekwart van die gemeenten gaf aan dat de BI nauwelijks werd gebruikt om op basis van informatie beleid bij te sturen. Het gebrek aan doelmatigheid heeft invloed op de bereidheid van afdelingen en mensen om budgetten beschikbaar te stellen voor werken met BI. Formuleer daarom scherp wat de waarde van data is, voor wie en voor welk proces of domein. Begin klein en oplossingsgericht. Creëer een business-case met informatiemanagers, beleidsmedewerkers en ketenpartners en stel vast welke informatie relevant is om inzicht te krijgen in een domein. De volgende stap is uit te werken hoe informatie-uitwisseling kan bijdragen aan betere dienstverlening of een effectievere organisatie. 

Synergie in werken met BI

Er zijn tal van voorbeelden waarin gemeenten door synergie tussen beleid, informatie en management werken met BI zinvol en effectief maken. Rotterdam bracht bijvoorbeeld de wegen van jeugdwerklozen in de zorgketen in beeld en paste – in overleg met beleidsteams –  de matchingscriteria aan op basis van BI en feedback van werkgevers en jongeren. Resultaat: een verviervoudiging van de plaatsingen op werk of onderwijs. De gemeenten Almere en Haarlem hebben managementsystemen waarmee beleidsmakers snel en efficiënt doorlooptijden, budgetten en planning kunnen inzien en bijsturen. Resultaat: sneller en beter anticiperen in de P&C-cyclus. In Amsterdam werkt men met scan-auto’s om kentekens te scannen van parkeervergunningshouders. Bij een afwijking wordt een handhaver gestuurd. Resultaat: minder handhavers nodig op straat en het probleem aanpakken daar waar het is. Het idee: zinvolle afstemming tussen beleidsmedewerkers, informatie en het management. Een succesvolle implementatie van BI is haalbaar door het creëren van synergie tussen informatie en beleid. De bal ligt bij de gemeenten om die omgeving te creëren.

Heeft uw organisatie behoefte aan een (interim-) professional die de synergie weet te bereiken tussen beleid, informatie en management? Neem dan vrijblijvend contact op met Herrie Geuzendam, onze directeur Bedrijfsvoering. We bespreken graag met u de mogelijkheden! Bel 06 – 20 21 82 27 of mail naar herriegeuzendam@jsconsultancy.nl

Download gratis onze whitepaper ‘Digitale transformatie in het publieke domein’ >>