Zit uw gemeente ook in ‘de goed nieuws show’? Of werkt uw governance echt?

Onlangs las ik in het Financieel Dagblad de kop: ‘Pas toe én leg uit als principe’. Nu sla ik – als iemand die vertrouwen in de medemens hoog waardeert – altijd aan als ik dit wijzende vingertje lees dus ik ging verder in het artikel.

Het bleek een betoog van Marcel Pheijffer (hoogleraar accountancy aan Nyenrode en Leiden) over het herzieningsvoorstel van de nieuwe Code Corporate Governance. De essentie van zijn betoog (en het betoog van Erik van de Loo en Jaap Winter in het Tijdschrift Ondernemingsrecht) was dat je als bedrijf wel alle bepalingen kunt toepassen maar als je jezelf niet afvraagt of dat in de praktijk ergens toe bijdraagt of er uitvoering aan wordt gegeven het ene lege huls is. Dus niet alleen toepassen maar ook uitleggen dat uw medewerkers in hun houding en gedrag dit ook ten uitvoer brengen, vandaar de én in de zinsnede hierboven.

Gemeenten zijn kampioen verordeningen maken

Gemeenten hebben ook een groot scala aan verordeningen, kaders en overeenkomsten met diverse bepalingen. Door een veranderende rol naar hoeder en facilitator staan deze onder druk. Het is aan de raad en de controller vanuit haar of zijn rol te toetsen of deze bepalingen daadwerkelijk in de praktijk worden nageleefd of nog het doel dienen. Dat kan best een complexe opgave zijn. Bij een klant van mij hebben wij bijvoorbeeld vastgesteld dat er ongeveer 94 kaders zijn voor de inrichting en beheer van de openbare ruimte. Maak daar maar eens kaas van als medewerker of als controller / leidinggevende.

Regels zijn er om helderheid te verschaffen, ze zijn geen keurslijf

Steeds meer gemeenten beseffen gelukkig dat de regels er niet zijn voor de regels. Er wordt dan bepaald dat “moet worden gewerkt in de geest van…” Kortom, het hebben van regels is één, het er naar eer en geweten naar handelen is twee. De leiding en public business controllers hebben daarom een schone taak om deze regels in het DNA van medewerkers te krijgen en in hun gedrag tot uitdrukking te laten brengen. Maar ook om deze kritisch te beschouwen en te veranderen als ze niet meer passen. Pas dan heeft het hebben van kaders zin en zijn we als gemeente nuttig bezig in onze (nieuwe) rol.

Wilt u uw team versterken met een gedreven (interim) professional op gebied van finance en control? Onze directeur Bedrijfsvoering Herrie Geuzendam maakt graag een afspraak met u voor een goed gesprek! Bel 06 – 20 21 82 27 of mail herriegeuzendam@jsconsultancy.nl.