Dromen van de wereld van morgen

Een goede regisseur verplaatst zich in een ander!

Omgevingswet noodzaakt tot discussie over planning dilemma’s

Ruimte voor talent

Regie en relaties

De betekenis van het omgevingsplan voor het klimaat

Vertrouwen op de kennis en kunde van de regisseur

De wereld draait door!

Regie houden op de stroom aan initiatieven, hoe doe je dat?

Omgevingswet: een uitdaging voor milieueffectrapportage